190020 Matkastipendi

Aikapaine riskitekijänä

WOS 2019 10th International Conference on the Prevention of Accidents at Work, Austrian Workers’ Compensation Board (AUVA), 23.-26.9.2019, Wien, Itävalta

Tiukat aikataulut ja kiire ovat tämänpäivän työelämän arkipäivää. Lähes puolet työntekijöistä kokevat tarvetta kiirehtiä saadakseen työnsä tehtyä. Aikapaine puolestaan lisää työtapaturmariskiä sekä heikentää työhyvinvointia. Kiireen taustalla on tekijöitä, joita pysytään kehittämään työpaikoilla asian hallitsemiseksi.

Aikapaineen ja kiireen yhteys työtapaturmiin on tunnistettu, mutta siitä ei ole paljoakaan tutkimuksia. Aikapaineen varjolla työpaikolla saatetaan laiminlyödä turvallista työskentelyä, milloin seurauksena on pahimmillaan työtapaturma. Tämän yhteyden viestintä tutkimustuloksiin perustuen on tarpeen, jotta ennaltaehkäisevät toimenpiteet yhdistyvät myös työturvallisuustyöhön.
Kiireen taustalta löytyy työhön ja sen suunnitteluun liittyviä tekijöitä, joihin työpaikoilla pystytään vaikuttamaan ja näin ollen pienentämään kiireestä aiheutuvia työtapaturmariskejä. Näiden tulosten esittely ja aiheesta keskustelun herättäminen on tarpeen, koska aikapaine on tärkeä työelämän kysymys ja sitä ilmenee kaikilla toimialoilla.

Tutkimusaineistoa on kerätty useammasta tutkimushankkeesta. Tutkimusmenetelminä on käytetty kyselyitä, haastatteluita sekä havainnointia.

Työturvallisuuden edistämiseksi tarvitaan tutkittua tietoa kiireen hallinnan merkityksestä työturvallisuuden näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Pia Perttula

Aikapaine riskitekijänä

4.11.2019

Tiivistelmä

Tiukat aikataulut ja kiire ovat tämänpäivän työelämän arkipäivää. Lähes puolet työntekijöistä kokevat tarvetta kiirehtiä saadakseen työnsä tehtyä. Aikapaine puolestaan lisää työtapaturmariskiä sekä heikentää työhyvinvointia. Kiireen taustalla on tekijöitä, joita pysytään kehittämään työpaikoilla asian hallitsemiseksi. Kiireen taustalta löytyy työhön ja sen suunnitteluun liittyviä tekijöitä, joihin työpaikoilla pystytään vaikuttamaan ja näin ollen pienentämään kiireestä aiheutuvia työtapaturmariskejä. Näiden tulosten esittely ja aiheesta keskustelun herättäminen on tarpeen, koska aikapaine on tärkeä työelämän kysymys ja sitä ilmenee kaikilla toimialoilla.

Tausta

Tilaisuuteen osallistuttiin, jotta voidaan viestittää suomalaisia tutkimustuloksia ja saada aikaan kansainvälistä keskustelua aiheesta sekä verkostoitua muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Suomalaisten tutkijoiden verkostoituminen kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa edistää suomalaista turvallisuustutkimusta.

Aineisto

Tutkimusaineistoa on kerätty useammasta tutkimushankkeesta. Tutkimusmenetelminä on käytetty kyselyitä, haastatteluita sekä havainnointia. Kiireen ja työtapaturmien välisen yhteyden esittely useampaan eri tutkimukseen pohjautuen tuo laaja-alaista näkemystä kiireen ja aikapaineen hallinnan merkityksestä työturvallisuuden kannalta. Tutkimustuloksia esiteltiin mm. jäteautonkuljettajien ja varastotyöntekijöiden työhön liittyen, huomioiden myös digitalisaation tuomat lisähaasteet uuden oppimiselle.

Tulokset ja johtopäätökset

Aikapaineen ja kiireen yhteys työtapaturmiin on tunnistettu, mutta siitä ei ole paljoakaan tutkimuksia. Kiireen taustalta löytyy työhön ja sen suunnitteluun liittyviä tekijöitä, joihin työpaikoilla pystytään vaikuttamaan ja näin ollen pienentämään kiireestä aiheutuvia työtapaturmariskejä. Digitalisaation myötä työtehtävien muutokset niinikään edellyttävät uudenlaista osaamisen hallintaa, mikä on edellytys työskentelylle ilman aikapainetta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Suomalainen työelämän kehittäminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Konferenssissa pääsi verkostoitumaan kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa sekä kuulemaan heidän tutkimustuloksiaan ja pohdintojaan. Konferenssin teemana oli digitalisaatioon liityvät turvallisuusasiat. Yhteinen keskustelu edistää Vision Zero -ajattelutavan edistämistä suomalaisessa työelämässä.

Pia Perttula. Time pressure as a risk factor. Konferenssiesitys. WOS 2019 10th International Conference on the Prevention of Accidents at Work, Austrian Workers’ Compensation Board (AUVA), 23.-26.9.2019, Wien, Itävalta Avaa

Hanketiedot

 • HakijaPia Perttula
 • ToteuttajaPia Perttula
 • Lisätietoja
 • Pia Perttula
  pia.perttula@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 22.9.2019 - 26.9.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.2.2019
  960 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 600 euroa
 • Tulokset valmistuneet 30.12.2019