190021 Väitöskirjastipendi

Vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisen tuen merkitys työnimun ja psyykkisen hyvinvoinnin kokemiselle

Väitöstyössä tarkastellaan vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisen tuen merkitystä innon ja uupumuksen kokemiselle työ- ja opiskeluympäristöissä. Tutkimuksessa tarkastellaan vuorovaikutustaitoja, jotka ovat tämän päivän työelämässä erityisen tärkeitä työn sujuvuuden, työhyvoinvinnin ja tuottavuuden kannalta. Organisaatioiden toiminta ja menestys perustuvat hyvin pitkälti ihmisten kykyyn toimia yhdessä. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vuorovaikutustaitoja ja arvioida niiden merkitystä työnimun ja -uupumuksen kokemiselle. Työnimu kertoo positiivisesta tunne—ja motivaatiotilasta työympäristössä ja sitä kokeva työntekijä on aidosti tyytyväinen työssään ja sitoutuu organisaatioon. Tällöin myös työnimun kokeminen parantaa merkittävästi organisaatioiden tuottavuutta. Työuupumuksen kokemisella on luonnollisesti vastakkainen vaikutus, jolloin työntekijä voi pahoin työssään eikä ole sitoutunut organisaatioon eikä näin ollen myöskään paranna organisaation tuottavuutta. Tässä tutkimuksessa työnimun ja uupumuksen kokemista tarkastellaan myös korkeakouluopiskelijoilla, sillä opiskelijoiden innon tai uupumuksen kokeminen ennakoi ja ennustaa myös työelämään integroitumista. Tutkimuksen avulla voidaan esittää keskeisiä kehittämisalueita suomalaisille työ- ja opiskeluyhteisöille. Tutkimuksessa hyödynnetään videopohjaista vuorovaikutustaitojen analysointia, laajoja kyselyaineistoja ja psykofysiologisia mittauksia, joiden avulla luodaan monipuolista näkökulmaa hyvinvoinnin tutkimiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Heli Kiema-Junes

Hanketiedot

 • HakijaHeli Kiema-Junes
 • ToteuttajaHeli Kiema-Junes
 • Lisätietoja
 • Heli Kiema-Junes
  heli.kiema@oulu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2019 - 30.4.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.3.2019
  18 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18 000 euroa