190022 Post doc -tutkimusstipendi

Suomalaisten nuorten uratavoitteet ja urapolut työmarkkinoiden alkuvuosina

Nuoret ovat yksi eniten työelämän jatkuvista muutoksista kärsivistä ryhmistä. Muutokset pakottavat heidät sopeutumaan uudenlaisiin työ- ja uratyyppeihin. Työn murrokseen liittyvän kasvavan epävarmuuden takia nuorten on yhä vaikeampaa suunnitella ja toimia aktiivisina toimijoina, kun he tekevät päätöksiä ja käsittelevät työhön liittyviä siirtymiä ja tapahtumia. Tavoitteet ovat lopullisia päämääriä tai prosesseja, joita yksilöt pyrkivät saavuttamaan (esim. työn etsiminen tai työpaikan vaihtaminen) ja ne heijastavat toimijan käyttäytymiseen liittyviä merkityksiä ja yleisiä aikomuksia. Tavoitteena on ymmärtää (1) miten uratavoitteiden rakentamiseen liittyvät prosessit ovat yhteydessä urapolkuihin, joita nuoret rakentavat itselleen uran alkuvuosina Suomessa, ja (2) missä määrin tällaiset prosessit edistävät nuorten toimijuutta, heidän sopeutumistaan työelämään ja urahallintataitoja. Tutkimus perustuu yhdistelmämenetelmiin. Siinä yhdistyvät sisällönanalyysimenetelmät ja monimutkainen pitkittäismallinnus, joka tehdään Mplus-tilasto-ohjelmalla. Aineistona käytetään kahta olemassa olevaa laajaa ja systemaattisesti kerättyä pitkittäisaineistoa FinEdu- ja HELS-tutkimuksista. Tutkimustulokset antavat tietoa siitä, miten ja miksi toisten nuorten tavoitteet ovat kauaskantoisia ja linkittyvät elinikäisen kestävän uran kehittämiseen ja toisen ei.

Hankkeen vastuuhenkilö
Filomena Parada

Hanketiedot

 • HakijaFilomena Parada
 • ToteuttajaFilomena Parada
 • Lisätietoja
 • Filomena Parada
  filomenaparada@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 1.6.2019 - 31.5.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.2.2019
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30 000 euroa