190023 Kehittämisavustus

Työkykytalkoot-Uudet ratkaisut työkyvyn johtamiseen Pertunmaan kunnassa

Hankkeen peruslähtökohta on sekä työkyvyn että työhyvinvoinnin tukeminen kuntatasolla ja kunnan yksiköissä työn ja työidentiteetin ollessa jatkuvassa muutoksessa. Kehittämishankkeen tavoitteena on 1) etsiä, luoda ja kokeilla sellaisia uusia työkaluja, joiden avulla työyksikössä tunnistetaan ajoissa sellaiset tilanteet, joissa tarvitaan joko koko työyhteisölle tai yksittäisille työntekijöille tukea ja 2) luoda työhyvinvointia, identiteettiä, toimijuutta ja yhteisöllistä oppimista vahvistavia konkreettisia käytäntöjä ja välineitä työyksiköihin.

Hankkeeseen muodostetaan kehittämisryhmä työskentelee sekä työpajoissa että vieden kokeiluja työyksiköihin. Hankkeen nimi ”Työkykytalkoot” tarkoittaa, että hanke on prosessi, jolla osallistetaan koko henkilöstö ratkaisemaan yhteisiä työn sujumisen ja työhyvinvoinnin haasteita. Hankkeen yksi tärkeä näkökulma on, että pelkästään yksilöiden sitoutuminen työhönsä ei takaa organisaatioiden muutosvalmiutta, muutoksen aikaan saamiseksi tarvitaan niin ryhmä- kuin yksilöidentiteettien uudistumista sekä yhteisöllistä oppimista.

Hankkeen hyödyt ovat kolmitasoisia: kuntaorganisaatio-, työyksikkö- ja henkilökohtainen tason tulokset varmistavat, että uutta ja pysyvää muutoksenhallinta- ja kehittämiskulttuuria syntyy. Hankkeessa luodaan Pertunmaan kunnalle malli, jossa työkyky- ja työhyvinvoinnin johtaminen toteutuu yhteisöllisenä prosessina. Painopiste on siten siinä, että kunta kehittää nimenomaan tulevaisuuden yhteisöllistä työkykyä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jari Liukkonen

Hanketiedot

 • HakijaPertunmaan kunta
 • ToteuttajaPertunmaan kunta
 • Lisätietoja
 • Jari Liukkonen
  jari.liukkonen@pertunmaa.fi
 • Toteutusaika
 • 15.3.2019 - 30.11.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.2.2019
  8 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 16 000 euroa