190032 Matkastipendi

Psykososiaaliset tekijät työuran pidentämisen ennustajina.

Väestön ikääntyminen ja työikäisten suhteellisen osuuden väheneminen luovat tarpeen työurien pidentämiselle. Tämän tavoitteen tukemiseksi on välttämätöntä tunnistaa ne tekijät, jotka ennustavat työelämässä jatkamista vähintään laskennalliseen eläkeikään asti. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden ja työuran pituuden välisiä yhteyksiä on tutkittu etenkin pitkittäisasetelmassa melko vähän. Tämä tutkimus selvittää, miten sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät (mm. perhesuhteet, verkoston koko, sosiaalinen aktiivisuus, hoitovelvoitteet) ennustavat työuran pidentämistä laskennallisen eläkeiän yli. Tutkimusaineisto koostuu AKTIIVISENA ELÄKKEELLE -tutkimukseen (Turun yliopisto) osallistuneista kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä (n=2463, 83% naisia). Sosiaalisiin verkostoihin liittyviä tekijöitä selvitettiin ennen laskennallista eläkeajankohtaa kyselyllä. Laskennallisen (Keva) ja toteutuneen (kysely) eläköitymisajankohdan perusteella selvitettiin ketkä jatkoivat työelämässä laskennallisen eläkeiän yli. Ennustavien tekijöiden yhteyttä työssä jatkamiseen tarkasteltiin regressiomallien avulla. Tutkimuksesta saadun uuden tiedon avulla voidaan tunnistaa niitä henkilöitä, jotka todennäköisemmin jatkavat työssä laskennallisen eläkeiän yli, ja toisaalta voidaan pohtia keinoja, joilla työssä jatkamista voitaisiin tukea eläkeikää lähestyvillä työntekijöillä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Maarit Kauppi

Hanketiedot

 • HakijaMaarit Kauppi
 • ToteuttajaMaarit Kauppi
 • Lisätietoja
 • Maarit Kauppi
  maarit.kauppi@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 23.5.2019 - 25.5.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.2.2019
  700 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 150 euroa