190039 Väitöskirjastipendi

Kasvonilmeanalyysiaineiston hyödyntäminen elintarvikkeiden aistinvaraisessa arviointityössä

Tutkimuksessa perehdytään elintarvikealan asiantuntijoiden laadun ja aistinvaraisen arvioinnin työssä esiintyviin arvioinnin käytäntöihin. Lisäksi tutkitaan työssä vaadittavia kompetensseja ja työssä oppimista sekä kuluttajakohtaamisia digitaalisissa ympäristöissä. Kolmannen osatutkimuksen tavoitteena on selvittää kasvonilmeanalyyysi -ohjelmiston tuottamaa aineiston käyttöä arviointityössä.

Tutkimus vastaa kysymyksiin, mikä arviointikäytännöissä on aistinvaraisten arvioinnin asiantuntijoiden mukaan keskeisintä tai muuttuu jos hyödynnetään kasvojen ilmeitä analysoivaa ohjelmaa ja digitaalista dataa aistinvaraisessa arviointityössä? Mitkä ovat muutoksen vaikutukset tulevaisuuden työn taitovaatimuksiin? Tutkimukseen haastateltiin yhteensää 24 :ää alan asiaintuntijaa yliopistoista ja suomalaisista elintarviketeollisuuden yrityksistä. Kasvonilmeanalyysien hyödyntäminen on uusi tutkimuskohde ja tarjoaa merkittäviä sovelluskohteita tulevaisuuden työelämässä ja tältä osin tutkimus tuo valmistuttuaan suoraan työelämään sovellettavia käytäntöjä. Monitieteinen tutkimus yhdistää kuluttajatutkimuksen ja aistittavan laadun arviointiin liittyvän tutkimuksen teoriaa sekä kasvatustieteen tutkimuksen teoriaa oppimisen metaforista. Teoreettisena lähtökohtana on vuorovaikutuksellisiin tietoa luoviin käytäntöihin liittyvä teoria (Paavola & Hakkarainen 2005).

Hankkeen vastuuhenkilö
Ulriikka Savela-Huovinen

Hanketiedot

 • HakijaUlriikka Savela-Huovinen
 • ToteuttajaUlriikka Savela-Huovinen
 • Lisätietoja
 • Ulriikka Savela-Huovinen
  ulriikka.savela-huovinen@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2019 - 31.8.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.3.2019
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 000 euroa