190041 Väitöskirjastipendi

Kohti yhtenäistä työpaikkojen työsuojeluvalvontaa (työnimi Yhtenäistä työsuojeluvalvontaa etsimässä)

Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin työpaikkojen työsuojeluvalvontaa toteutetaan alueellisesti eri tavalla eli toteutuuko valvonta työpaikoilla yhtenäisesti eri puolilla maata. Tutkimuksen hypoteesina on oletus, että merkittävä syy työsuojeluvalvonnan alueelliseen erilaisuuteen on valvonnan organisointi viiden itsenäisen työsuojelun vastuualueen tehtäväksi.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on hallinnon evaluaatiotutkimus, joka tarkoittaa hallinnon toimivuuden arviointia käyttäjä- ja asiakasnäkökulmasta. Työsuojeluhallinnon toteuttaman työsuojeluvalvonnan asiakkaita ovat työpaikat ja niiden työntekijät ja työnantajat.

Tutkimus käsittelee myös työsuojeluhallinnon laajaa yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa arvioiden edustuksellisen demokratian näkökulmasta korporatiivisen etujärjestövaikutuksen ja hallinnon suhdetta riippumattoman työsuojeluvalvonnan päätöksenteossa ja toimeenpanossa.

Erityisenä tutkimusaineistona ovat valvontatietojärjestelmä Veran raportit ja henkilöhaastattelut, joita tehdään noin 45:n työsuojeluhallinnon, työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen työsuojeluhenkilön kanssa.

Työsuojeluvalvonnan toteutumisen yhtenäisyyttä työpaikoilla ei ole tutkittu tieteellisesti 2000-luvulla. Tutkimus arvioi työsuojeluvalvonnan rakennetta ja sen toteutumista sekä hallinnon että työpaikkojen näkökulmasta. Se antaa tieteellisesti perusteltuja sekä teoreettisia että asiakkaiden kertomia näkökulmia työsuojeluvalvonnan haluttuun vaikuttavuuteen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Aki Lappeteläinen

Hanketiedot

 • HakijaAki Lappeteläinen
 • ToteuttajaAki Lappeteläinen
 • Lisätietoja
 • Aki Lappeteläinen
  aki.lappetelainen64@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 15.1.2019 - 28.2.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.3.2019
  20 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 000 euroa