190117 Kehittämisavustus

Ammatillisen toimintatilan rakentuminen toimintakulttuurin muutoksessa

Ammatillisen toimintatilan rakentuminen toimintakulttuurin muutoksessa -hankkeessa kehitetään työyhteisön dialogista työ- ja toimintakulttuuria, parannetaan työhyvinvointia ja edistetään yhteistoiminnallista oppimista. Kehittämistyö poikkileikkaa koko organisaation. Kehittämistyön muoto ja tavoitteet ovat muotoutuneet henkilöstön tarpeiden pohjalta.

Kehittämistyön tarkoituksena on, että työyhteisön työntekijät ja johtajat rakentavat itselleen ja työtiimeilleen käsitteellisesti ja konkreettisesti ammatillisen toimintatilan, joka 1) lujittaa heidän ammatillista itsekunnioitustaan, 2) antaa etenemisnäkyä tulevaisuuden työhön ja 3) vahvistaa työyhteisöä toimintaympäristön muuttumisesta johtuvassa toimintakulttuurin muutoksessa.

Kehittämistyöllä on uutuusarvoa työyhteisön toimintakulttuurin uudelleen organisoitumisen, organisaatiomuutosten läpiviemisen sekä kehittämistyön hyödyn ja vaikutusten arvioinnin näkökulmista. Kehittämistyössä käytetään uusia menetelmiä: ammatillinen toimintatilamalli toimintakulttuurin muutoksessa sekä poeettinen työpaja.

Kehittämistyön tuottamat hyödyt ovat, että työyhteisön toimijat ovat:
- sisäistäneet uuden toimintakulttuurin edellyttämät ammatilliset roolit
- kirkastaneet ammatti-identiteettiään
- yhteiskehitelleet työkulttuurin muutostarinan, joka ylläpitää ja vahvistaa hallinnan tunnetta omassa työssä
- kohentaneet työyhteisön inhimillistä pääomaa ja yhteisöllistä kantokykyä
- parantaneet dialogi- ja vuorovaikutustaitojaan.

Hankkeen vastuuhenkilö
Eeva Salonen

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin Seurakuntayhtymä - Helsingfors Kyrkliga Samfällighet
 • ToteuttajaForum Nexi Oy
 • Lisätietoja
 • Eeva Salonen
  eeva.salonen@evl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2019 - 30.4.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.3.2019
  34 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 69 000 euroa