190131 Tutkimus

Työntekijän e- terveyspalveluiden käyttöä ennustavat tekijät suomalaisessa työelämässä (TyeTy)

Aikaisempi tutkimusnäyttö tukee digitaalisiin ratkaisuihin perustuvien interventioiden (e-interventioiden) käyttöä osana työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Yksilö- ja organisaatiotason haasteet voivat kuitenkin vaikeuttaa näiden interventioiden toteutusta. Nämä haasteet on tunnistettu hyvin perinteisessä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä koskevassa tutkimuksessa, mutta digitaalisten ratkaisujen osalta tämä tieto on vielä puutteellista. Tässä hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat ja välittävät digitaalisten palveluiden käyttöä ja vaikuttavatko tekijät terveyseroihin suomalaisessa työpaikka- ja työterveyshuoltokontekstissa. Hankkeessa toteutetaan katsaus e-interventioista työterveyshuolloissa. Käyttöä ja työpaikkaa koskeva tieto kootaan useista eri tietolähteistä mahdollisimman kattavan tiedon saamiseksi e-palveluiden käyttöä ohjaavista tekijöistä. Tulosten avulla saadaan näyttöön perustuvaa tietoa ja lisätään asiakasymmärrystä digipalvelujen käyttöön sitoutumisesta työntekijöiden, työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sanna Selinheimo

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Sanna Selinheimo
  sanna.selinheimo@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 12.8.2019 - 31.12.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.4.2019
  56 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 86 476 euroa