190160 Tutkimus

Duunarit – Suorittavan työn psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys

Hanke tuottaa uutta tietoa työelämän tutkimuksen katvealueeseen jääneestä suorittavasta työstä. Hankkeessa selvitetään, miksi suorittavan työn psykologinen sopimus on edelleen voimissaan eli millaiset tekijät pitävät tasapainossa työntekijöiden odotukset ja velvollisuudet työtään kohtaan. Lisäksi hankkeessa analysoidaan, millaisista tekijöistä kumpuavat suorittavan työn mielekkyys ja ammattiylpeys, jotka ovat osa psykologisen sopimuksen toimivuutta. Tutkimuskohteena ovat suorittavaa työtä tekevät miehet ja naiset eri ammateissa. Projektissa hyödynnetään sekä kysely- että haastatteluaineistoa. Aineisto hankitaan yhteistyössä Teollisuusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) kanssa. Hankkeen uutuusarvo on suorittavan työn palauttaminen akateemisen tutkimuksen keskiöön. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä suorittavien työtehtävien työhyvinvointia ja työurien pidentämistä edistäviä toimenpiteitä. Erityisen hyödyllisiä tulokset ovat pohdittaessa toimenpiteitä työvoiman riittävyyteen suorittavissa työtehtävissä. Samalla kun suorittava työ on vähentynyt Suomesta, sen arvostus on laskenut työvoiman keskuudessa. Tarvitsemme siis ajantasaista tietoa siitä, mitkä tekijät lisäävät suorittavan työn vetovoimaa. Hankkeen toteuttaja on Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Hanketta johtaa YTT Tiina Saari. Tutkijoina toimivat lisäksi YTT Tuija Koivunen, YTT Pasi Pyöriä ja Professori Harri Melin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tiina Saari

Hanketiedot

 • HakijaTampereen korkeakoulusäätiö sr
 • ToteuttajaTampereen korkeakoulusäätiö sr
 • Lisätietoja
 • Tiina Saari
  tiina.saari@tuni.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2020 - 31.12.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2019
  110 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 183 808 euroa