190162 Kehittämisavustus

Muutosagenttien avulla työhyvinvointi nousuun Caritaksen asumispalveluissa

Caritas Palvelut Oy tarjoaa monipuolisia palveluasumisen, kuntoutuksen ja kotihoidon palveluita Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Koska palveluasumisen toimialalla on ollut haasteena korkeat sairaspoissaolot ja vaihtuvuus sekä muutos julkiselta toimijalta yksityiselle, asumispalvelut lähti mukaan useamman organisaation yhteishankkeeseen "Muutosagenttitoiminnan avulla saadaan muutos onnistumaan." Tämän hankkeen tarkoituksena on tukea ja parantaa kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on osallistaa henkilöstöä muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä rakentaa positiivinen ilmapiiri, jossa henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunutta sekä oma-aloitteista.

Hankkeessa luodaan organisaatioon muutosagenttimalli, jossa henkilöstöstä kootut muutosagentit toimivat muutosten motivaattoreina ja innostajina. Muutosagenttitoiminta helpottaa myös esimiehen työtä muutosten läpiviemisessä, koska agentit toimivat työpareina esimiesten kanssa. Muutosagenteille järjestetään verskostotapaamisia, jossa eri organisaatioiden henkilöstöä edustavat muutosagentit tapaavat hankkeen aikana kaksi kertaa verkostoitumaan ja jakamaan keskenään hyviä käytänteitä. Heille luodaan myös sparrauspariverkosto. Hankkeen aikana rakennetaan myös organisaatiolle kolmentasoisia tukipakettimalleja muutosten onnistuneempaan toteuttamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ulla Pyykkönen

Hanketiedot

 • HakijaCaritas Palvelut Oy
 • ToteuttajaCaritas Palvelut Oy
 • Lisätietoja
 • Ulla Pyykkönen
  ulla.pyykkonen@caritaslaiset.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2019 - 31.3.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.3.2019
  20 316 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 40 632 euroa