190198 Tutkimus

Digitalisaation ergonomia-apu

Työ on yhä tietovaltaisempaa ja tietokoneella tehtävää. Ihminen ei kuitenkaan ole tietokone vaan hän väsyy hallitsemattoman tietotulvan alle.

Tieto on tarjolla valtavia määriä ja se on myös helposti saatavilla.Ihmisen tiedonkäsittelykyky on kuitenkin hyvin rajallinen niin määrän kuin ajan suhteen. Erityisen selvästi tiedon intensiivisyys näkyy mm opiskelussa, teknisessä suunnittelussa ja yritysten hallinnossa.

Tietotekniikka antaa kuitenkin myös välineitä hallita tietotulvaa. Tämä hanke keskittyy tekniikkaan liittyvää yliopisto-opetukseen mutta vastaavia ongelmia löytyy kaikkialta yhteiskunnasta niin julkiselta sektorilta kuin yksityiseltä ja jopa kolmannelta sektorilta.
Tässä hankkeessa tutkitaan ja kehitetään oppimisohjelmaa, joka samalla seuraa tietokonetyöskentelyä ja analysoi käyttäjän käyttämää aikaa sekä kuormittuneisuutta ja tarvittaessa tauottaa työrupeamia. Tutkimuksen tulosten oletetaan olevan sovelluskelpoisia monilla tietointensiivisen työn saroilla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jarmo Alander

Hanketiedot

 • HakijaVaasan Yliopisto
 • ToteuttajaVaasan Yliopisto
 • Lisätietoja
 • Jarmo Alander
  jal@uva.fi
 • Toteutusaika
 • 1.5.2019 - 31.8.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.3.2019
  48 200 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 96 549 euroa