190224 Tuotteistus

Vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkalupakki

Lähtökohdat ja tavoitteet:
Työelämä on vahvassa muutoksessa ja se tarkoittaa työntekijöiden kannalta tuntemattomia asioita ja joillekin ylivoimaisilta tuntuvia suorituksia. Tarvitaan yhdessä toimimisen ja -luomisen taitoja ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa.

Tuotteen tavoitteena on luoda yhteistä kuvaa, jotta kaikki kykenevät sitoutumaan parempaan toimintaan ja näkevät oman roolinsa kehittämisessä. Toisena päätavoitteena on vuorovaikutustaitojen parantaminen, joka on mitattavissa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisääntymisenä

Toteutus:
HIT - Human Interaction Toolkit -palvelutuote on menetelmä työkaluineen tiimityöhön ja yhteiskehittämiseen uudistuvilla asiantuntijapalveluita tuottavilla aloilla.

Tutkimusaineisto:
Työelämän tutkimukset kertovat työelämän muuttuneen niin, että käsitteet ja teoriat ja niistä johdetut opit eivät enää toimi kuin aiemmin. On käsiteltävä kompleksisuutta ja kaoottisuutta sen sijaan, että luotettaisiin prosessimalleihin ja organisaatiokaavioihin. Palvelutuote pohjautuu useisiin tutkimuksiin, jotka kytkeytyvät suoraan työelämään ja liittyvät inhimilliseen vuorovaikutukseen.

Menetelmät:
HIT- palvelu koostuu kehittämistyöpajoista, joiden avulla henkilökunnan arkeen juurrutetaan uusia toimintatapoja ja yhteissuunnittelutaitoja.

Uutuusarvo:
Markkinoilla ei ole tuotetta, joka kohdistuisi jatkuvaan vuorovaikutuksen kehittämiseen ja sen seuraamiseen organisaatioissa.
Henkilöstötuottavuuden lisääntyminen on luonnollinen seuraus palvelun käytöstä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marja-Leena Kaukomies

Hanketiedot

 • HakijaContent Union Oy
 • ToteuttajaContent Union Oy
 • Lisätietoja
 • Marja-Leena Kaukomies
  marjuska@contentunion.net
 • Toteutusaika
 • 21.3.2019 - 14.6.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.4.2019
  15 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 34 035 euroa