190226 Kehittämisavustus

Linja-autonkuljettajien työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Työn lähtökohtana on Työterveyslaitoksen Länsilinjoilla 2018 tekemä laaja Linja-autonkuljettajien työhyvinvointiselvitys. Kuljettajien itsenäinen ja liikkuva vuorotyö aiheuttaa haasteita erityisesti tiedonkulussa, lähiesimiestyössä sekä yhteisten pelisääntöjen luomisessa. Työsuojelutoimikunnassa on päätetty kehittää alueita, joiden tulokset kyselyssä olivat matalimmat: tiedonkulkua sekä tasapuolisuuden ja arvostuksen kokemusta.

Kehitystyöstä on hyötyä muissakin itsenäisen, liikkuvan vuorotyön ammateissa.

Hankkeella tavoitellaan kohonnutta työtyytyväisyyttä ja arvostuksen kokemusta sekä vähentynyttä kuormittuneisuutta. Lisäksi hanke tähtää määrittämään uudelleen kohtaamisen ja viestinnän foorumeita keskustelukulttuurin laadun parantamiseksi. Myös esimies- ja tiimijärjestelyihin etsitään uusia ratkaisuja.

Tavoitteisiin pyritään yhdessä kuljettajien kanssa osallistavin menetelmin: mobiilikyselyjä ja -viestintää sekä ketterän muutosjohtamisen työpajoja ja kokeiluja hyödyntäen.

Hanke kohdistuu erityisesti kuljettajiin, ja heidän edustajiaan kutsutaan sen aktiivisiksi toimijoiksi. Myös työsuojelutoimikunta ja esimiestehtävissä toimivat toimihenkilöt ovat keskeisiä osallistujia.

Hanke käynnistyy kehityskohteiden tarkennuksella ja etenee kehittämistyöpajojen työn kautta noin kolmeen piloottiin, joissa yhdessä jalostettuja viestinnän ja johtamisen toimenpiteitä kokeillaan ja arvioidaan rajatusti. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ennen toimien jalkauttamista koko yritykseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Harri Liimatainen

Hanketiedot

 • HakijaLänsilinjat Oy
 • ToteuttajaValmennustalo Viritys Oy
 • Lisätietoja
 • Harri Liimatainen
  harri.liimatainen@lansilinjat.fi
 • Toteutusaika
 • 1.6.2019 - 31.3.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 6.5.2019
  13 607 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 27 214 euroa