190227 Kehittämisavustus

Sujuvan aivotyön malli esimiehille

Kehittämishanke toteutetaan Vantaan kaupungin ikääntyneiden ja vammaisten asiakasohjausyksiköissä, joissa on tunnistettu aivokuormaa aiheuttavia tekijöitä, kuten keskeytyksiä, tietotulvaa ja tietoon liittyviä epäselvyyksiä. Kuormittuminen on tullut esiin myös yksikössä tehdyissä kartoituksissa. Suomalaisessa työelämässä ei ole toistaiseksi panostettu riittävästi kognitiivisen ergonomian näkökulman huomioimiseen. Esimiehillä ei ole vielä riittävästi osaamista tunnistaa kognitiivisesti kuormittavia olosuhteita eikä välineitä kognitiivisen ergonomian parantamiseksi.

Tavoitteena on kehittää esimiesten kognitiivisen ergonomian osaamista, luoda uusia keinoja, välineitä toimintamalleja kognitiivisen ergonomian parantamiseksi koko työyhteisöön sekä juuruttaa sujuvan aivotyön malli ja kognitiivinen ergonomia osaksi arjen toimintaa. Päämenetelmänä käytetään osallistavaa ja vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä, johon osallistetaan esimiehet, työntekijät ja heistä koostuva työhyvinvointiryhmä. Kehittämishanke etenee prosessimaisesti, jonka aikana käynnistetään toimenpiteitä, joita kokeillaan ja seurataan.

Hankkeen hyötyinä ja lopputuloksena on otettu käyttöön sujuvan aivotyön malli, esimiesten ja työntekijöiden osaaminen kognitiivisesta ergonomiasta on parantunut, kuormittuminen vähentynyt, työntekijät ottavat itse vastuuta työn organisoinnista ja sujuvoittamisesta. Esimiesten tukena on työhyvinvointiryhmä, joka auttaa aivotyöasioiden edistämisessä ja juurruttamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Susanne Laine

Hanketiedot

 • HakijaVantaan kaupunki
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Susanne Laine
  susanne.laine@vantaa.fi
 • Toteutusaika
 • 10.5.2019 - 30.6.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 6.5.2019
  4 250 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 8 500 euroa