190254 Väitöskirjastipendi

Johtamiskoulutuslaitosten omaksumat mielikuvat johtamisesta ja johtamisen kehittämisestä

Johtamisen kehittämistä ei ole maassamme tutkittu johtamiskoulutusta tarjoavien instituuttien näkökulmasta. Kuitenkin johtamisen kehittämistä tehdään näiden instituuttien toimesta runsaasti. Se, millaista johtamista ja millaisia menetelmiä kehittämistyössä käytetään vaikuttaa sekä ihmisten työhyvinvointiin että organisaatioiden menestykseen. Tutkimuksen teoreettinen osa käsittelee toisaalta johtamiseen liittyviä erilaisia tutkimussuuntauksia ja näkökulmia sekä toisaalta johtamisen kehittämisen erilaisia näkökulmia. Koska johtamisen kehittämistä suoritetaan erilaisista lähtökohdista eri koulutusinstituuteissa, ei ole lainkaan selvää että johtamisen kehittämistä suoritettaisiin ns. viimeaikaisista näkökulmista käsin. Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä selvittämään millaisia oletuksia johtamiskoulutusta tarjoavissa instituuteissa on omaksuttu toisaalta johtamisesta ja toisaalta johtamisen kehittämisestä. Tutkimus kohdistuu suurimpiin johtamiskoulutusinstituutteihin maassamme. Näitä on 37 kappaletta ja niistä tutkimukseen suostui 25 instituuttia. Mukaan saaduista koulutusinstituuteista 8 on yliopistojen täydennyskoulutuskeskuksia ja 17 on yksityisiä tai julkisia koulutusinstituutteja. Haastatteluaineistoja ja dokumenttiaineistoja analysoidaan sisällön analyysilla. Analysoinnissa käytetään ns. Gioia-menetelmää hyväksi. Tutkimuksella on sekä teoreettista että käytännöllistä merkitystä. Tutkimus vaikuttaa osaltaan siihen, millaista johtaminen on laadultaan työpaikoilla jatkossa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sini Juuti

Hanketiedot

 • HakijaSini Juuti
 • ToteuttajaSini Juuti
 • Lisätietoja
 • Sini Juuti
  sini.juuti@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.11.2019 - 31.10.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.9.2019
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 000 euroa