190265 Matkastipendi

Yhteisöllisen vuorosuunnittelun vaikutukset työvuoropiirteisiin ja työhyvinvointiin; Työvuoropiirteiden yhteydet työaikoihin vaikutusmahdollisuuksiin

Shiftwork2019, 24th Symposium of Shift Work and Working Time, 9.-13.9.2019, Coeur d’Alene, USA

Molemmat abstraktini ovat osa vuoden 2018 lopussa päättynyttä TSR-hanketta, jossa yhdistettiin laaja työaika-aineisto Sairaalahenkilöstön hyvinvointikyselyn vastauksiin. Abstraktien tavoitteena oli selvittää työaikoihin vaikutusmahdollisuuksien yhteyttä työvuoropiirteisiin (poikkileikkausasetelma v. 2015, n=5 128) sekä yhteisöllisen vuorosuunnittelun käyttöönoton vaikutuksia työvuoropiirteisiin (seuranta-asetelma 2014-2017, n=1 151). Tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin multinominaalista logistista regressioanalyysiä sekä toistomittausten yleistettyä lineaarista mallia (GLM).

Tulosten mukaan yhteisöllistä vuorosuunnittelua käyttäneillä erityisesti lyhyiden vuorovälien osuus laski sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeudet lisääntyivät vähemmän ja itsearvioitu unen pituus lyheni vähemmän kuin ns. perinteisen vuorosuunnittelun työntekijöillä. Työntekijöillä, joilla oli hyvät vaikutusmahdollisuudet vuorojärjestelyihin, oli hieman enemmän epäsäännöllisiä vuoropiirteitä (esim. viikonlopputyötä tai yli 4 työvuoron putkia) kuin työntekijöillä, joilla oli keskinkertaiset tai heikot vaikutusmahdollisuudet. Tulosten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että hyvät vaikutusmahdollisuudet työvuorojärjestelyihin eivät selkeästi heikennä työvuoroergonomiaa.

Tuloksia voidaan hyödyntää edistämään työaikoihin vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, jotka auttavat vuorotyöntekijöitä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa ja epäsäännöllisestä vuorotyöstä palautumisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kati Karhula

Hanketiedot

 • HakijaKati Karhula
 • ToteuttajaKati Karhula
 • Lisätietoja
 • Kati Karhula
  kati.karhula@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 8.9.2019 - 14.9.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2019
  1 100 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 3 004 euroa