190299 Kehittämisavustus

Kehityshanke Liedon kunnan vanhus- ja puhtaanapitopalveluiden työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairaspoissaolojen vähentämiseksi

Fyysisesti vaativassa työssä kunta-alalla on poikkeuksellisen korkeat sairaspoissaolot, joista muodostuu yhteiskunnalle kustannuksia. Hankeen taustalla olevissa työyhteisöissä henkilöstöllä on tunne, ettei heillä ole työkaluja ratkaista arjen haasteita ja päivittäistä työtä, mikä heijastuu sairauspoissaoloina.

Mallinnetaan osallistavan toimintakulttuurin rakentaminen, mittaaminen ja seuranta fyysisesti vaativan työn kuntaorganisaatioon. Käytetään työkaluina mm. yksilöllisiä kehittymispolkuja.

Tavoitteena uudistaa toimintakulttuuria ihmisten hyvinvointia tukevaksi ja siten lisätä työhyvinvointia ja vähentää korkeita sairauspoissaolomääriä. Lisäksi tavoitteena löytää keinoja ja malleja, miten sairauspoissaolojen määriä saadaan vähennettyä.
Hankkeessa ja kehittämistyössä hyödynnetään monipuolisesti pedagogista osaamista ja menetelmiä. Hyödynnetään tutkimusten pohjalta parhaita menetelmiä: Mm. muutoksen synnyttämiseen kehittämismenetelmänä "Kotter's 8 step model for change", tavoitteiden asettamisessa SMART-malli, työhyvinvoinnin kehittämisessä Marja-Liisa Mankan mallia.

Hankkeeseen osallistuu Liedon kunnan ruoka- ja puhtauspalvelut ja vanhuspalvelut. Hanke toteutetaan 4 tasolla: kunnan johtoryhmä, yksiköiden päälliköt / esimiehet, työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät.

Hanke toteutetaan 8/2019-6/2019 aikana.

Odotettavissa oleva hyöty on motivoitunut, vastuullinen ja innostunut henkilöstö, jossa pyritään jatkuvaan parantamiseen. Sairaspoissaolojen trendi on saatu laskuun.

Hankkeen vastuuhenkilö
Katja Laalo

Hanketiedot

 • HakijaLiedon kunta
 • ToteuttajaHyvinvointivalmennus Hälsa Oy
 • Lisätietoja
 • Katja Laalo
  katja.laalo@lieto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2019 - 30.6.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2019
  33 900 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 67 800 euroa