190313 Matkastipendi

Dialogia työelämätarpeisiin: Miten edistetään kasvua dialogiseksi työntekijäksi ja johtajaksi?

The World Needs Dialogue! 22nd – 24th October 2019, at Roffey Park Business School, Horsham, UK

Työpajassa käsittelemme dialogia työntekijöiden ja johtajin kielitietoisuuden ja dialogitaitojen näkökulmista. Yhdistämme aikaisempaa teoria- ja kokemustietoamme dialogin fasilitoinnista/opettamisesta johtajien ja esimiesten täydennyskoulutuksessa ja osana akateemisten perusopintojen kieliopintoja. Dialogi on parhaimmillaan tasa-arvoista, mutta tämä voi olla haasteellista organisaatioissa, koska kysymys vallasta on aina läsnä. Syväsen ym. (2015) mukaan johtajat kokevat osaamisvajetta erityisesti vaikeiden ja haasteellisten asioiden puheeksi ottamisessa. Nämä haasteet voivat moninkertaistua monikulttuurisissa ja monikielisissä työpaikoissa. Haastavissa työelämäkonteksteissa tarvitaan kielitietoisuutta ja tietoisuutta toisen ihmisen kohtaamisesta sekä dialogitaitoja. Esitämme alustavia tuloksia englannin kielen dialogikurssin vaikutuksista yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointiin. Tulokset perustuvat psykologisiin mittauksiin dialogikurssia ennen ja sen jälkeen. Työpajassa esitellään myös kokemuksia Dinnostutaan! -dialogityökalupakin käytöstä, jota on hyödynnetty kehitettäessä esimiesten ja johtajien dialogitaitoja erilaisissa koulutuksissa sekä työpaikkojen kehittämishankkeissa.

Työpajan avulla lisäämme ymmärrystämme dialogin vaikutuksista työelämässä esittämällä tutkimus- ja kehittämiskysymyksiämme konferenssin osallistujille. Raportoimme työpajan tulokset akatemian julkaisussa, ja lisäksi jaamme tuloksia Suomen dialogiverkostossa/maaryhmässä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kati Tikkamäki

Hanketiedot

 • HakijaKati Tikkamäki
 • ToteuttajaKati Tikkamäki
 • Lisätietoja
 • Kati Tikkamäki
  kati.tikkamaki@tuni.fi
 • Toteutusaika
 • 22.10.2019 - 24.10.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2019
  850 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 480 euroa