190400 Tutkimus

Osatyökyvyttömyys ja työurien pituus

Lähtökohdat:
Osasairauspäivärahan saaminen ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ovat lisääntyneet, minkä vuoksi on tärkeä ymmärtää niiden vaikutuksia työurien pituuteen.

Uutuusarvo:
Tutkimus tuottaa uutta tietoa osatyökykyisten työurien pituudesta yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tulokset kertovat osatyökyvyttömyysetuuksien käytön potentiaalista pidentää työuria eri työntekijä-, työkuormitus- ja sairausryhmissä.

Tavoitteet:
Tuotamme yksityiselle ja julkiselle sektorille vertailukelpoista tietoa osatyökyvyttömyysetuuksien käytöstä ja vaikutuksista työurien pituuteen. Tuotamme myös tietoa vaikutusten eroista sosiodemografisten tekijöiden, työhön liittyvien tekijöiden ja sairausryhmän mukaan.

Toteutus:
Laadimme suomenkielisiä ja kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja yleistajuisia suomenkielisiä kirjoituksia yhteensä kahdeksan kappaletta. Tuloksia levitetään seminaareissa, muissa tilaisuuksissa ja lehdistötiedotteissa.

Tutkimusaineisto ja menetelmät:
Käytämme pitkittäistä kansallisesti edustavaa yksilötason rekisteriaineistosta. Käytämme menetelminä regressioanalyysiä, yleistettyjä estimointiyhtälöitä, kiinteiden tekijöiden malleja, Sullivanin menetelmää, propensiteettipistekaltaistusta ja monitilamallinnusta.

Tulosten odotettu vaikutus työelämään:
Tutkimus auttaa osatyökyvyttömyysetuuksien käytön ja työn kuormitustekijöiden vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tarkoituksenmukaista kohdistamista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Taina Leinonen

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Taina Leinonen
  taina.leinonen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.6.2020 - 31.5.2023
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.2.2020
  150 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 370 808 euroa