190423 Kehittämisavustus

Henkilöstön itseohjautuvuuden vahvistaminen Iin kunnan ateria- ja puhtaus- sekä työllistämispalveluissa

Iin kunnan työllistämispalveluissa sekä ateria- ja puhtauspalveluissa on erilaisia työhyvinvointiin liittyviä haasteita. Tähän haetaan parannusta vahvistamalla työntekijöiden itseohjautuvuutta. Muutosta itseohjautuvuuden suuntaan tarvitaan myös mm. siksi, että esimiehet eivät ole jatkuvasti fyysisesti samoissa tiloissa työntekijöiden kanssa, mikä edellyttää itsenäisempää työotetta. Kehittämishankkeen tavoite on vahvistaa itseohjautuvuutta em. yksiköissä. Menetelmänä on pääosin esimiehille ja työntekijöille suunnatut työpajat, joissa esimiehet kehittävät valmentavaa johtamisotetta ja joissa ratkotaan arjen kehittämistyössä eteen tulevia haasteita. Itseohjautuvan toimintamallin on osoitettu vaikuttavan henkilöstön työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen positiivisesti. Se myös tukee työntekijöiden autonomian kokemusta, lisää oppimista sekä vahvistaa työn merkityksellisyyden kokemusta. Asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöiden toimintavallan vahvistamisen on myös osoitettu parantavan asiakaskokemusta. Näitä hyötyjä tavoitellaan myös tällä hankkeella. Hankkeessa syntyviä toimintamalleja ja prosesseja esitellään muille kunnille ja julkisille organisaatioille, ja niistä voivat hyötyä erityisesti vastaavantyyppiset kunnat. Hankkeen uutuusarvoa lisää, että itseohjautuvaa toimintamallia ei ole aiemmin kokeiltu työllisyyspalveluiden tai ateria- ja puhtauspalveluiden toimialoilla - tätä voidaan jatkossa mallintaa muihin kuntiin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Terhi Halonen

Hanketiedot

 • HakijaIin kunta
 • ToteuttajaFilosofian Akatemia Oy
 • Lisätietoja
 • Terhi Halonen
  terhi.halonen@ii.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2020 - 31.12.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.12.2019
  6 776 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 13 552 euroa