190434 Tutkimus

Itseohjautuvuuden tila Suomessa – Itseohjautuvuuden yhteys työn imuun ja työuupumukseen kansallisesti edustavassa aineistossa

Lukuisat suomalaisyritykset ja organisaatiot pyrkivät tällä hetkellä vahvistamaan itseohjautuvuutta, mutta keskustelu itseohjautuvuudesta on polarisoitunutta: Joko itseohjautuvuus nähdään tapana yhdistää työhyvinvointi ja tuottavuus tai sitten se nähdään stressin ja työuupumuksen lähteenä. Tutkittu empiirinen tieto asiasta puuttuu toistaiseksi. Hanke kerää kansallisesti edustavan usean tuhannen vastaajan aineiston, jonka avulla kartoitetaan itseohjautuvuuden tila Suomessa ja analysoidaan, miten itseohjautuvuus on yhteydessä työn imuun, työuupumukseen sekä koettuun tuloksellisuuteen. Näin se tarjoaa tutkittua tietoa tällä hetkellä julkisuudessa ja yritysjohdossa käytävään keskusteluun itseohjautuvuuden hyödyistä, riskeistä ja miten siirtymä itseohjautuvuuteen parhaiten toteutetaan. Data kerätään yhteistyössä kansallisesti edustavien aineistojen keruuseen erikoistuneen yrityksen kanssa ja se analysoidaan käyttäen hyväksi rakenneyhtälömalleja. Uraauurtavan tieteellisen tiedon ohella hanke tuottaa käytännönläheisen ja tiiviin kysymyspatteriston työkaluksi yritysjohdolle ja muille päättäjille, jonka avulla he pystyvät tekemään perusteltuja itseohjautuvuutta koskevia päätöksiä ja lisäämään itseohjautuvuutta tavalla joka vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Frank Martela

Hanketiedot

 • HakijaAalto-korkeakoulusäätiö sr
 • ToteuttajaAalto-korkeakoulusäätiö sr
 • Lisätietoja
 • Frank Martela
  frank.martela@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2020 - 30.4.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.12.2019
  85 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 158 320 euroa