190524 Väitöskirjastipendi

Työntekijän lojaalisuusvelvollisuuden sisällöllinen ja ajallinen ulottuvuus

Tutkimuksessa keskitytään työntekijän lojaalisuusvelvollisuuden sisällöllisen ja ajallisen ulottuvuuden selvittämiseen (työsopimuslain, 2001/55, TSL, 3:1:n toinen virke: ”Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.) sekä erityisemmin niihin lojaalisuusvelvollisuutta koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin ja käytännönelämässä eteen tuleviin ongelmiin, joita ei ole aikaisemmin tutkittu, kuten lojaalisuusvelvollisuuden itsenäinen asema, sen sitovuus työsuhteen erivaiheissa ja merkiytys sananvapautta, liikesalaisuuksia, työnantajan arvostelua ja ilmiantoa koskevissa kysymyksissä.
Oleellisessa osassa lainsäädännön ohella ovat lainvalmisteluasiakirjat, oikeustiede ja tuomioistuinratkaisut että osaltaan myös arvoihin ja arvoasetelmiin perustuvat argumentit ja teleologiset argumentit.
Lähestymistavaltaan tutkimus on lainopillinen sisältäen niin tulkintalainopin kuin teoreettisen lainopin.
TSL 3:1:n toisen virkkeen ja työsopimukseen perustuvan luottamuksen suojan selvittäminen tuo selvyytä lojaalisuusvelvollisuuden sisällölliseen ja ajalliseen ulottuvuuteen sekä sen sitovuuteen työsuhteen erivaiheissa ja tätä myöten selkiyttää osapuolten välisiä velvoitteita. Lojalisuusvelvollisuuden parempi tunteminen on omiaan myös tukemaan työsuhteiden pysyvyyttä sekä vähentämään riitoja että turhia oikeudenkäyntejä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Aki Ollila

Hanketiedot

 • HakijaAki Ollila
 • ToteuttajaAki Ollila
 • Lisätietoja
 • Aki Ollila
  ollilaaki@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 1.1.2020 - 31.12.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.12.2019
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 000 euroa