190580 Tuotteistus

Työn pesua. Työn sujumisen ja jaksamisen esteiden puhdistus.

Hankeidea perustuu tutkimustietoon työuupumiseen liittyvän oireilun voimakkaasta lisääntymisestä sekä havaintoihin kielteisen työkuormituksen tunnistamisen ja käsittelyn haasteista yhä nopeammin muuttuvassa työelämässä. Nykyisin tarjolla olevat toimenpiteet eivät puutu työpahoinvointia tuottaviin systeemisiin syihin. Työyhteisöille ei ole tarjolla toimivia menetelmiä tuottavuuden ja työelämän laadun ongelmiin johtavien systeemisten, sosiaalisesti tuotettujen tekijöiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen työyhteisön arjessa. Vastuu tilanteen hallinnasta jää yksilöille, vaikka ongelmat syntyvät ja kasvavat työyhteisössä. Hanke tuotteistaa palvelun, joka auttaa työyhteisöjä tunnistamaan, käsittelemään ja eliminoimaan yhteistoiminnallisesti kielteistä työkuormaa siten, että työn tekemisen edellytykset paranevat sekä työtyytyväisyys ja henkilöstötuottavuus lisääntyvät. Tuotteistamisprosessissa mallinnetaan, kokeillaan ja testataan kielteisen työkuorman tunnistamiseen, käsittelyyn ja korjaamiseen tähtäävä yhteistoiminnallista ja yhteisöllistä ongelmien tunnistamista ja ongelmanratkaisua fasilitoivaa menettelyä, joka toteutuu sekä verkkoalustalla että työyhteisökohtaamisissa. Tuotteistamisen keskeinen elementti on palvelun muotoileminen hektisen nykytyöelämän ajankäyttöön soveltuvaksi, helppokäyttöiseksi ja työyhteisön omaehtoista asioiden käsittelyä edistäväksi. Palvelu parantaa työelämään työyhteisön sosiaalista kyvykkyttä poistaa kielteistä työkuormaa ja parantaa jaksamista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Minna Mattila-Aalto

Hanketiedot

 • HakijaTyötehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf
 • ToteuttajaTyötehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf
 • Lisätietoja
 • Minna Mattila-Aalto
  minna.mattila-aalto@tts.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2020 - 31.12.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.2.2020
  34 775 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 58 910 euroa