200005 Väitöskirjastipendi

Työyhteisön vuorovaikutussuhteet ja työyhteisöön kuuluminen

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millä tavoin työntekijät kokevat työyhteisön vuorovaikutussuhteiden kehittymisen ja työyhteisöön kuulumisen rakentumisen. Työyhteisöön kuulumisen rakentumista tarkastellaan jäsenyysneuvottelun ja vuorovaikutussuhteiden kehittymisen näkökulmista. Tutkimus vahvistaa ymmärrystä siitä, että yksilön jäsenyys rakentuu vastavuoroisesti, organisaatio ei vain perehdytä ja sosiaalista työntekijää osaksi yhteisöä, vaan työntekijä on aktiivinen osa tätä vuorovaikutusprosessia. 1. osatutkimuksen aineisto on osa hanke-aineistoa. 2. osatutkimus tarkasteli analyyttisesti jo olemassa olevaa tietoa työyhteisöön liittymisestä. 3. ja 4. osatutkimuksen aineisto muodostuu 23 vasta korkeakoulusta valmistuneen nuoren aikuisen kokemuksista. Aineisto on kerätty olemalla yhteydessä tutkimushenkilöihin 4-6 kuukauden ajan, 2-3 viikon välein, 7-10 kertaa. Aineisto koostuu sähköpostiviesteistä, Whatsapp-ääniviesteistä ja puhelinhaastatteluista. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä induktiivisena jatkuvaan vertailuun perustuvana analyysinä. Ajallinen tarkastelu mahdollistaa vuorovaikutusprosessien ja niiden kehittymisen kuvaamisen, mikä on uutta ilmiön tarkastelussa. Tutkimus tuottaa uutta ymmärrystä työyhteisön osaksi tulemisesta ajallisesti ja kuvaa nuorten asiantuntijoiden siirtymää korkeakoulusta työelämään, esimerkiksi perehdytyskäytänteiden tulisi entistä enemmän syventyä työyhteisön vuorovaikutuskäytänteisiin työtehtävien lisäksi.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sari Rajamäki

Hanketiedot

 • HakijaSari Rajamäki
 • ToteuttajaSari Rajamäki
 • Lisätietoja
 • Sari Rajamäki
  sari.v.p.rajamaki@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.5.2020 - 31.10.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.2.2020
  12 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 12 000 euroa