200010 Kehittämisavustus

Positiivinen työpäiväkokemus Auran kunnassa - Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Auran kunnan kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan työkykyä nostamalla keskiöön positiivinen työpäiväkokemus. Hankkeessa rakennetaan yritteliästä toimintakulttuuria, jonka pohjana on hyvinvoiva ja itseohjautuva henkilökunta. Positiivinen työpäiväkokemus, keskusteleva ja eteenpäinpyrkivä työyhteisö vaikuttaa suoraan henkilökunnan tuottamaan asiakaskokemukseen.

Tulevaisuudessa Auran kunta haluaa olla haluttu ja modernisti johtava työnantaja sekä elinvoimainen kunta asukkailleen ja yrityksilleen. Auran kunnan palveluksessa jokainen kokee tekevänsä merkityksellistä työtä hyvässä tiimissä. Hankkeen tuloksena syntyy myös sisäisen viestinnän suunnitelma, joka tukee yritteliästä ja keskustelevaa työyhteisöä.

Hanke toteutetaan kuuden modulin kehittämiskokonaisuutena, jossa kohderyhmänä on Auran henkilökunta ja esimiehet. Modulien sisältö syntyy alustuksista sekä ryhmä- ja yksilötehtävistä. Modulien sisällöistä vastaa Viestintätoimisto Kumppania Oy. Viestintätoimistolle yhteinen kehittämishanke Auran kunnan kanssa toimii ensimmäisenä pilottina kehittämiskokonaisuudelle, josta kerätään palaute ja kokemukset tuleviin Kumppanian toteuttamiin kehittämiskokonaisuuksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anna-Mari Alkio

Hanketiedot

 • HakijaAuran kunta
 • ToteuttajaKumppania Oy
 • Lisätietoja
 • Anna-Mari Alkio
  anna-mari.alkio@aura.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2021 - 10.6.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1.4.2020
  7 019 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 14 038 euroa