200017 Matkastipendi

Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukijana

Adult Education in Global Times: An International Research Conference (AEGT2020), 5-7-6.2020 University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Esityksessä kuvataan HeRMo-hankeen päätuloksia. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää, millaisia henkilöstöjohtamisen ja eettisen henkilöstöjohtamisen rakenteita, käytänteitä ja tarpeita kasvuyrityksissä on sekä tarkastella, mitä luova toiminta kasvuyrityksissä on ja miten henkilöstöjohtamisen rakenteet ja käytänteet tukevat luovaa toimintaa. Lähtökohtaisesti henkilöstöjohtamisen juuret eivät ole liittyneet innovatiivisuuteen, mutta nykyajan talouselämän muutos-, uudistumis- ja kasvuvaatimuksissa luovuuden hallinnointi ja tukeminen on noussut myös henkilöstöjohtamisen ytimeen. Luovuuden tarkastelussa on usein keskitytty uusiin keksintöihin ja innovaatioihin – lopputuloksiin – ja sivuutettu arjen työn luova toiminta ja sen mahdollistaminen, vaikka ne ovat yritysten sujuvan ja menestyksekkään toiminnan ja innovaatioiden syntymisen keskeisiä elementtejä. HeRMo-hanke on toteutettu viidessä Suomalaisessa kasvuyrityksessä vuosina 2018-2020 ja siinä on hyödynnetty etnografista tapaustutkimusta ja monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa (observointi, haastattelyt kyselyt sekä määrälliset ja laadulliset ainsitonhankinann menetelmät). Hankkeessa on kehitetty toimintatapoja (esim. lähijohtaminen) ja työkaluja eettisen henkilöstöjohtamisen toteuttamiseen sekä luovan toiminnan mahdollistamiseen kasvuyrityksissä. HeRMo-hankkeen löydöksiä on mahdollista hyödyntää kehitettäessä työkäytänteitä yhä nopeammin muuttuvissa organisaatioissa, erityisesti kasvuyrityksissä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kaija Collin

Hanketiedot

 • HakijaKaija Collin
 • ToteuttajaKaija Collin
 • Lisätietoja
 • Kaija Collin
  kaija.m.collin@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.6.2020 - 8.6.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.2.2020
  600 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 000 euroa