200025 Post doc -tutkijavierailustipendi

Terveys ja työhyvinvointi - interventiot fyysisessä työympäristössä ja rahallinen arvo

Kasvava määrä tutkimuksia osoittaa, että rakennetulla ympäristöllä on merkittävä vaikutus työntekijöiden tuottavuuteen, sillä tietotyötä tekevät ihmiset viettävät noin 90 % ajastaan sisällä. Rakennuksiin liittyvän työntekijöiden suorituskyvyn mittaaminen ja rahallistaminen on haastaavaa. Epäkohdan korjaamiseksi on määriteltävä selkeästi, mitä työhyvinvointikonsepti käsittää ja laatia kriteereitä, joita voidaan mitata. Objektiivisen, rakennuksista mitattavan datan yhdistäminen subjektiivisiin työntekijöiden kokemuksiin voi auttaa alalla toimivia tahoja luomaan terveempiä työympäristöjä.

Vierailun TU Eindhovenissa aikana, tutkija voi kerätä tietoja (objektiivinen tieto) olemassa olevista kokeista ja käyttää niitä omaan tarkoitukseen. Veirailun tavoite on tutkia tekijöiden keskinäisten suhteita, testata, miten tietotyötä tekevät työntekijät kokevat erilaiset fyysisen ympäristön ominaisuudet ja miten nämä työntekijöiden kokemukset vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa ja yhdistaa tiedot. Tutkimuksen tulosten avulla voidaan todistaa, että terveisiin rakennuksiin ja työympäristöön panostaminen hyödyttää organisaatioita taloudellisesti.

Tietojen saatavuus ja apu analyyseihin johtaa nopeampaan ja perusteellisempaan julkaisuun.
Tämä tutkimus johtaa terveempien ja ihmisten tarpeet paremmin huomioiviin yhteisöihin ja kaupunkeihin. Tulokset hyödyttävät myös alalla toimivia yrityksiä ja julkisia toimijoita lisäämällä heidän ymmärrystään tekijöistä, jotka vaikuttavat hyvinvointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Vitalija Danivska

Hanketiedot

 • HakijaVitalija Danivska
 • ToteuttajaVitalija Danivska
 • Lisätietoja
 • Vitalija Danivska
  vitalija.danivska@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2020 - 15.10.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.2.2020
  5 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 5 500 euroa