200026 Väitöskirjastipendi

Värderingsmångfald och ledarskap: En mångmetodundersökning av värderingsmångfald och dess inverkan på organisering

Väitöskirjassani tutkin arvomonimuotoisuuden johtamista. Tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana on Professori Shalom Schwartzin 1990-luvulla kehittämä arvoteoria. Arvoteoria on jatkoa Rokeachin 1970-luvulla aloittamalle arvotutkimukselle. Schwartzin teoria poikkeaa muista teorioista siinä, että se perustuu arvojen hierarkkiseen suhteeseen integroidun rakenteen puitteissa. Teoriaa on testattu ja tutkittu laajasti, ja se onkin todettu varsin kattavasti niin empiirisestä kuin teoreettisesta näkökulmasta. Käytän teoriaa tarkastellakseni mikä työntekijöille on tärkeää ja miten tätä voi huomioida esimiestyössä. Materiaalini koostuu laajasta haastattelu ja kyselyaineistosta. Aineiston avulla tarkastelen kulttuurikohtaamisia, ammattiryhmien arvojen ja automaation suhdetta, esimiestyön haasteita suhteessa henkilöstön arvoprofiileihin, sekä testaan arvojohtamismallia kansainvälisissä rakennushankkeissa yhteistyökumppaneideni kanssa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suomalaisen työelämän kehittämiseen. Ymmärtämällä arvomonimuotoisuutta voidaan esimerkiksi painottaa työssä niitä asioita joita ihmiset arvostavat ja huomioida eroja arvoissa. Kohdistamalla toimet niin, että ne huomioivat ihmisille tärkeät seikat (esim. turvallisuus ja säännöt vs. itseohjautuvuus) voidaan esimerkiksi vaikuttaa muutosvastarintaan. Kansallisella tasolla tutkimusta voi hyödyntää digitalisaation myötä syntyvän työnmurroksen huomioimiseen työllistämistoimissa tai koulutuksen kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Johnny Långstedt

Hanketiedot

 • HakijaJohnny Långstedt
 • ToteuttajaJohnny Långstedt
 • Lisätietoja
 • Johnny Långstedt
  Johnny.Langstedt@abo.fi
 • Toteutusaika
 • 15.4.2020 - 16.10.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.2.2020
  12 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 12 000 euroa