200029 Matkastipendi

Oikeudenmukaiset työolosuhteet – Tarkastelun kohteena yhteistyöhankkeiden merkitys ITF-tarkastajien ja heidän yhteistyökumppaniensa välillä

ESA - European Sociological Association RN 15 Midterm Conference in Frascati 16.-17.4.2020, Rooma, Italia

SPLIN-tutkimushankkeen tavoitteena on tarkastella ja kehittää strategisia ja innovatiivisia käytäntöjä, jotka ovat välttämättömiä työlainsäädännön lakien seurannan parantamiseksi aloilla, joissa on lyhytaikaisia työsuhteita ja heikko seuranta. Pyrin tarkastelemaan ja tuomaan parannusehdotuksia liittyen:
1) toimeenpanomalleihin, joiden avulla ITF-tarkastajat ja pyrkivät ylläpitämään ja valvomaan työolostandardeja, sekä,
2) “kansainvälisten ammattiliittojen täytäntöönpanotoimiin” perustuen ammattiyhdistysliikkeiden rajat ylittävään yhteistyötoimintaan ja koordinointiin, joilla kehitetään ja toimeenpannaan työlainsäädäntöä ammattiyhdistyliikkeiden kanssa.
Esitelmä pohjautuu institutionaaliseen lähestymistapaan, ts. tässä esitelmässä tarkastelen miten merenkulunalan strategisia sääntelytoimenpiteitä sovelletaan ITF-tarkastajien ja heidän yhteistyöverkostonsa kanssa, jotta merenkulunalan työntekijöiden oikeudenmukaisia työolosuhteita voidaan toteuttaa. Tutkimuksen uutuusarvo on ns. parhaiden käytäntöjen todentamisessa ja kehittämisessä merenkulkualalla liittyen ITF-tarkastajien strategisiin toimenpiteisiin kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Lisäksi tarkoitus on kehittää yhteistyöstrategioita työlainsäädännön ja ns. sosiaalisten standardien toteutuksessa. Aineisto koostuu 21 haastattelusta, havainnoista sekä taustakirjallisuudesta, kuten säännöksistä Espanjasta, Puolasta ja Suomesta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sanna Saksela-Bergholm

Hanketiedot

 • HakijaSanna Saksela-Bergholm
 • ToteuttajaSanna Saksela-Bergholm
 • Lisätietoja
 • Sanna Saksela-Bergholm
  sanna.saksela@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 16.4.2020 - 30.11.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.2.2020
  650 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 922 euroa