200068 Tutkimus

Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen (LIIKU-hanke)

Sisäliikuntatilat poikkeavat monin tavoin tavanomaisista julkisista työtiloista ja niiden sisäympäristön ja sisäilman laadusta on olemassa hyvin vähän tutkimustietoa. Hanke tarjoaa merkittävää uutta tietoa erilaisten sisäliikuntatilojen koetusta ja mitatusta sisäilman- (kemialliset, mikrobiologiset ja hiukkasmaiset altisteet) ja sisäympäristön (ilmanvaihdon toimivuus, ääniympäristö, tilojen käytettävyys) laadusta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisista vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimus sisältää kenttätutkimuksia erilaisissa sisäliikuntatiloissa, laboratorio- ja koekammiotutkimuksia, tilankäyttäjien kyselytutkimuksia sekä kirjallisuuskatsaustutkimuksen aihealueeseen liittyen. Kenttätutkimukset sekä kyselytutkimukset toteutetaan erilaisissa sisäliikuntakohteissa (erilaisia sisäliikuntatiloja kussakin 15:ssa tutkittavassa kohteessa). Lisäksi toteutetaan valtakunnallinen sisäilmastokyselytutkimus kattavana otantana erilaisten julkisten sisäliikuntatilojen työntekijöille. Hankkeen tuloksena saadaan käsitys julkisten liikuntatilojen sisäympäristön- ja sisäilman laadusta. Tutkimustulosten perusteella voidaan antaa suosituksia ja työkaluja liikuntatilojen sisäympäristön- ja sisäilman laadun sekä tilojen käytettävyyden parantamiseen ja siten edistää sisäliikuntatiloissa työskentelevien työntekijöiden samoin kuin muidenkin tilankäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen vastuuhenkilö
Heidi Salonen

Hanketiedot

 • HakijaAalto-korkeakoulusäätiö sr
 • ToteuttajaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Lisätietoja
 • Heidi Salonen
  heidi.salonen@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.5.2020 - 31.12.2022
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.3.2020
  124 999 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 395 544 euroa