200104 Tutkimus

Työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen työssä: Nokian ja Raision kaupunkien Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamallin arviointi

Tutkimuksessa arvioidaan Nokian ja Raision kaupunkien Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamalli, jolla pyritään vähentämään nuorten, työelämässä olevien naisten mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja. Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat kasvaneet kunta-alalla voimakkaasti, erityisesti nuorilla naisilla. Kunta 10 -tutkimuksen tulosten perusteella kuntatyöntekijöiden työkuormitus ja työperäinen stressi ovat myös lisääntynyt viime vuosina.

Mielenterveyden häiriöihin liittyy edelleen kielteinen leima. Tämän seurauksena niihin liittyen keskeinen ongelma on ollut asiasta vaikeneminen työpaikoilla. Toimintamallilla pyritään lisäämään esimiesten valmiuksia tunnistaa mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviä ongelmia entistä aikaisemmin, ottaa niitä puheeksi ja etsiä ratkaisuja. Lisäksi mielenterveys nostetaan keskusteluun työpaikoilla ja laajennetaan muokatun ja korvaavan työn käyttöä sairauspoissaolojen vaihtoehtona.

Tutkimus on monimenetelmäinen arviointitutkimus. Tutkimuksessa tuotetaan uutta tietoa Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -mallia edistävistä tekijöistä, sen esteistä, rajoituksista ja vaikutuksista.

Erityisesti ratkaisut, joissa onnistutaan käsittelemään ilmiötä, johon liittyy kielteinen leima, yksityisyyden suoja kuitenkin huomioiden, ovat tärkeitä koko suomalaiselle työelämälle ja yksittäisille työntekijöille.

Hankkeen vastuuhenkilö
Pauliina Mattila-Holappa

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Pauliina Mattila-Holappa
  pauliina.mattila-holappa@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.10.2020 - 31.5.2023
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2020
  120 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 212 089 euroa