200130 Tutkimus

Teknostressi ja onlinetyöskentely: Onlinekokoustyökalujen käytön yhteys psykofysiologiseen stressiin

Online-kokoustyökalujen (Esim. Zoom, Teams, Skype) käyttö lisääntyy kovaa vauhtia työpaikoilla. Vielä on kuitenkin selvittämättä, miten online-kokoustyökalut vaikuttavat työntekijöiden koettuun ja mitattuun teknostressiin. Päätavoitteena on selvittää online-kokoustyökalujen käytön vaikutus teknostressiin sekä validoida teknostressin arviointiin kehitettyjen survey-kyselyjen soveltuvuus suomalaisten organisaatioiden teknostressin arviointiin. Tutkimusmenetelminä käytetään kyselyä ja fysiologisia mittauksia. Tutkimusaineisto koostuu suomalaisista työntekijöistä, jotka edustavat yrityksiä ja julkista sektoria. Tutkimuksen tuloksena saadaan uutta tietoa online-kokoustyökalujen ja digitaalisten alustojen käytön vaikutuksesta koettuun ja mitattuun teknostressiin. Tutkimuksen näkökulma tutkia online-kokoustyökalujen teknostressivaikutuksia on innovatiivinen siten, että siinä yhdistyvät digitaaliset työkalut ja reaaliaikainen digitaalinen vuorovaikutus. Tutkimustulokset auttavat suomalaisia organisaatioita huomioimaan ja hallinnoimaan online-kokoustyökalujen käyttöön liittyviä stressitekijöitä sekä kehittämään digitaalista kulttuuriaan ja työhyvinvointia. Tulosten avulla voidaan ohjeistaa organisaatioita online-kokoustyökalujen ja muiden digitaalisten alustojen mielekkäästä käytöstä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jarmo Viteli

Hanketiedot

 • HakijaTampereen korkeakoulusäätiö sr
 • ToteuttajaHämeen ammattikorkeakoulu Oy
 • Lisätietoja
 • Jarmo Viteli
  jarmo.viteli@tuni.fi
 • Toteutusaika
 • 1.6.2020 - 30.11.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.4.2020
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 146 580 euroa