200215 Post doc -tutkimusstipendi

COVID-19 kriisinhallinta suomalaisten rehtorien keskuudessa

Rehtorien työn vaatimukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti nykyisen COVID-19 -pandemian aikana. Intensifioituvat työn vaatimukset vaativat ylimääräistä ponnistelua, voivat kuluttaa loppuun yksilön energiavarastoja ja siten aiheuttaa kasvavaa stressiä ja heikkoa toimintakykyä. Kriisin ennennäkemättömästä luonteesta johtuen kattavaa tutkimusta sen vaikutuksista ja hallintakeinoista rehtorien parista ei ole vielä toteutettu missään maassa (ml. Suomi).

Aion suorittaa tämän apurahatutkimuksen heinäkuusta 2020 lähtien (Kasvatustieteiden laitos, Helsingin yliopisto), pyrin täyttämään tutkimusaukon tarkastelemalla laadukasta, edustavaa suomalaisista rehtoreista koostuvaa aineistoa käyttäen tapoja, joilla rehtorit reagoivat kriisiin ja hallitsevat sitä. Tarkemmin sanottuna, tutkin kriisin vaikutuksia rehtorien työhyvinvointiin, terveyteen ja työssä suoriutumiseen käyttämällä tunnettua työhyvinvoinnin mallia (työn vaatimusten ja voimavarojen malli). Tarkastelen myös tapoja, joilla rehtorit vastaavat uhkiin ja vaatimuksiin voimavarojaan (resilienssi, työn tuunaus, kriisijohtamisen tehokkuus) mobilisoimalla. Tutkimus tarjoaa informaatiota tehokkaista tavoista hallita nykyisen kriisin luomia riskejä, ehkäistä tulevia kriisejä sekä minimoida tulevien kriisien vaikutuksia. Tällä tiedolla on puolestaan voimaannuttavia vaikutuksia rehtorien kriisinhallintakykyyn, joka tarjoaa keinoja varmistaa työympäristöjen turvallisuus ja hyvinvointi suomalaisissa kouluissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hiroyuki Toyama

Hanketiedot

 • HakijaHiroyuki Toyama
 • ToteuttajaHiroyuki Toyama
 • Lisätietoja
 • Hiroyuki Toyama
  hitoyama_psychology@yahoo.co.jp
 • Toteutusaika
 • 1.7.2020 - 30.6.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.6.2020
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30 000 euroa