200232 Väitöskirjastipendi

Vaikutusvuoro - draama ja neurotiede vuorovaikutustaitojen oppimisessa

Nykypäivän työelämässä on pystyttävä jakamaan ja kehittelemään ideoita yhdessä ja toimimaan vuorovaikutteisesti. Tässä väitöstutkimuksessa sekä tehdään aikaisempaa laajempaa monialaista tieteenalojen yhteistyötä ammatillisten vuorovaikutustaitojen tutkimuksessa että rakennetaan ja validoidaan vuorovaikutuskoulutuksen tehokkuuden mittaamisen työkaluja.

Kyseessä on myös interventiotutkimus, jossa intervention kohteena oli sosiaalisen stressin lieventäminen. Tutkimuksen osallistujat olivat Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoita (n=38), jotka hakivat lievitystä sosiaaliseen stressiin ja esiintymisjännitykseen. Opettajaopiskelijoille luotiin improvisaatiometodiin perustuva vuorovaikutuskoulutus, jossa tutkittiin poikkitieteellisesti sosiaalisen stressin kognitiivista ja fysiologista ulottuvuutta. Kognitiivista ulottuvuutta kartoitettiin kyselyllä ja fysiologista ulottuvuutta neurotieteen menetelmin mittaamalla osallistujien aivosähkökäyrää, kasvolihasten aktivaatiota, sykettä, ihon sähkönjohtavuutta ja stressihormoni kortisolia järjestettyjen vuorovaikutustilanteiden aikana.

Väitöstyö tarjoaa uutta, neurotieteellisesti perusteltua tietoa teatterilähtöisten menetelmien vaikuttavuudesta kaikille sosiaalisen vuorovaikutuksen parissa työskenteleville, erityisesti opettajille ja kouluttajille. Väitöstutkimuksen avulla voidaan entistä perustellummin ja tehokkaammin arvioida vuorovaikutuskoulutuksen vaikutuksia ja kartoittaa ne henkilöt, joille koulutusta kannattaa kohdentaa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sirke Seppänen

Hanketiedot

 • HakijaSirke Seppänen
 • ToteuttajaSirke Seppänen
 • Lisätietoja
 • Sirke Seppänen
  sirke.seppanen@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.7.2020 - 30.6.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.6.2020
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 000 euroa