200233 Matkastipendi

Konsulttityö palveluistettuna ja kontingenttina asiantuntijatyönä jälkiteollisessa yhteiskunnassa

Nordic Working Life Conference 28. – 29.9.2020 Aalborg, Tanska

Jälkiteolliselle yhteiskunnalle ja työmarkkinoille on tyypillistä painotus palveluihin tuotannon sijaan, työvoiman joustavoittaminen, globaalistuvat markkinat ja teknologian merkitys tuotannon tekijänä. Palvelusektorin kasvun ja laajenemisen myötä konsulttiala on kasvanut ja laajentunut.

Esityksen kohderyhmä
Tässä kentässä erityisen kiinnostavana ryhmänä ovat konsulttityön tekijöiden ryhmä, jossa asiantuntemuksen ala ja konsultoinnin alueet ovat moninaiset. Konsulttityölle on ominaista kontingentti työ, joka tarkoittaa tiettyyn kapeasti rajatun tehtävän suorittamista määräajassa. Koska nämä tehtäväksiannot tai työsuhteet ovat lyhyitä, on konsulttien toteutettava useampaa projektia yhtäaikaisesti.

Esityksen kysymykset
Millaiset ovat konsulttityötä tekevien ansiotyön mallit? Miten he hallitsevat useita samanaikaisesti toteutettavia hankkeita ajallisesti ja sisällöllisesti?

Tulokset
Ansiotyön mallit perustuvat useaan samanaikaisesti tai / ja peräkkäin toteutettavaan projektiin, jotka ovat lyhyitä työsuhteita ja / tai itsensä työllistämistä. Lisäksi heidän yhdistelmänsä vaihtelevat ajoittain. He kokevat epävarmuutta toimeentulostaan, mutta pitävät myönteisenä itsenäisyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Arja Haapakorpi

Hanketiedot

 • HakijaArja Haapakorpi
 • ToteuttajaArja Haapakorpi
 • Lisätietoja
 • Arja Haapakorpi
  ahaapako@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 28.9.2020 - 29.9.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.6.2020
  600 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 883 euroa