200240 Väitöskirjastipendi

Ryhmätyönohjaus esimiesten ja asiantuntijoiden työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan ryhmätyönohjauksen toimimista kokemuksellisen oppimisen, ongelmanratkaisun sekä työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä ohjatuissa esimiesten ja asiantuntijoiden ryhmätyönohjausprosesseissa. Laadullinen ja kuvaileva kolmen tapauksen tapaustutkimus tehtiin kahdessa osassa, kahdella eri toimialalla (ICT-ala sekä sosiaali- ja terveysala), kolmessa eri yrityksessä ja tutkittavina oli sekä esimiehiä (CaseA ja CaseB) että asiantuntijoita (CaseC). Tutkimusaineisto koostui ryhmätyönohjauksista kerätyistä litteroiduista keskusteluaineistosta, muistiinpanoista, ohjattavien loppuarvioinneista ja kirjallisista tapauskertomuksista. Tutkimusaineiston analysointi tapahtui kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla. Tulosten keskeisimpään soveltajaryhmään kuuluvat tämän päivän turbulenteissa toimintaympäristöissä työskentelevät esimiehet ja asiantuntijat, joiden voimavarojen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi työnohjausmenetelmän käyttö mahdollistaa suuren käytännön hyödyn. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja tutkimuksella tavoitellaan keskeisten yhteiskunnallisten toimijoiden (esimiesten ja asiantuntijoiden) työhyvinvoinnin ja oppimisen kehittämistä ja samalla heidän työssä jaksamisensa parantamista. Väitöstutkimuksessa luotua uutta teoreettista mallinnusta pystytään jatkossa hyödyntämään käytännön työnohjaustyössä sekä työnohjauksen ja työnohjaajien opetustyössä, ehkäpä oppikirjana. Väitöskirja on edennyt loppuvaiheeseen ja se saadaan esitarkastukseen vuonna 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tarja Vanne

Hanketiedot

 • HakijaTarja Vanne
 • ToteuttajaTarja Vanne
 • Lisätietoja
 • Tarja Vanne
  tarja.vanne@live.com
 • Toteutusaika
 • 1.6.2020 - 31.12.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.6.2020
  12 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 12 000 euroa