200273 Kehittämisavustus

Työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamallin kehittäminen

Menestyäkseen Etelä-Savon Koulutus Oy tarvitsee hyvinvoivan johdon ja henkilöstön. Työnantaja haluaa ennaltaehkäistä henkilöstönsä työuupumuksen syntymistä. Kyse on tavoitteellisesta ja pitkäjänteisestä toiminnasta, joka käynnistetään tämän kehittämishankkeen aikana. Uutuusarvo hankkeessa syntyy, kun työyhteisössä työuupumus tunnustetaan todelliseksi sairaudeksi (työperäiseksi) ja löydetään keinoja työuupumuksen voittamiseen. Työyhteisössä kehitetään jaksamista ja työhyvinvointia yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työuupumuksen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osaksi arjen johtamistoimintaa. Tavoitteena on avoin suhtautuminen työuupumukseen, sillä se on tehokkain tapa ehkäistä työuupumusta. Tavoitteena on myös luoda oppilaitokseen yrityskulttuuri, jossa työuupumuksesta voidaan avoimesti puhua. Pidetään huolta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Ymmärretään, että työuupumus työntekijän kohdalla voidaan ennaltaehkäistä hyvällä johtamisella ja esimiehen tuella. Työuupumuksen prosessimalli ja työuupumuksen kehittymisen malli toimivat ymmärryksen lisäämisessä. Työterveyshuolto toimimaan työuupumusta aiheuttavissa tekijöissä ennaltaehkäisevästi esimiesten kanssa.

Hanke kohdistuu Etelä-Savon Koulutus Oy:n koko henkilöstöön. Painottuen kuitenkin johtoryhmän jäseniin ja esimiehiin. Hankkeessa lisätään ymmärrystä henkilöstötuottavuuden johtamiseen filosofian tohtori Ossi Auran johdolla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sanna Lahti

Hanketiedot

 • HakijaEtelä-Savon Koulutus Oy
 • ToteuttajaKuntoboss Oy
 • Lisätietoja
 • Sanna Lahti
  sanna.lahti@esedu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2020 - 30.6.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.6.2020
  9 486 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18 972 euroa