92312 Tutkimus

Henkilöedustuksen kokemukset ja vaikutukset

Hanke on jatkoa Hallintoedustuksen toteutuminen -esitutkimukselle. Jatkohankkeen käytännön tavoitteena on tarkastella hallintoedustuslain ja henkilöstöedustuksen toimivuutta sekä henkilöstöedustuksesta saatuja kokemuksia ja henkilöstöedustuksen toteuttamisen vaikutuksia. Tutkimusaineisto on kerätty kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoimalla. Tulosten mukaan yhdessäkään tarkastelluista yrityksistä ei ollut toteutettu järjestelmän toimivuuden arviointia, vaikka tällainen tehtävä henkilöstöedustuksen lähtökohtien mukaan kuuluu yritystasolle. Yleisellä tasolla henkilöstöedustuksen toteutumiseen ollaan tyytyväisiä. Yritysjohtajat kuitenkin arvostelivat henkilöstön edustajia aloitteettomuudesta. Henkilöstön edustajat taas katsoivat, ettei heillä ole todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa käsiteltäviin asioihin. Kummankin osapuolen kiinnostuksesta huolimatta kokemukset ja vaikutukset ovat vaatimattomampia kuin järjestelmältä odotettiin. Tähän ongelmaan vaikuttavat keskeisesti henkilöstön edustajien "kaksisuuntainen lojaalisuus", ristiriitainen asema ja työelämän käytännön jännitteet sopimusosapuolten välillä.

Myös henkilöstöedustuksen puiteohjauksessa sekä yritysten tavassa toteuttaa henkilöstöedustusta on ongelmia.
Ei yhteenvetoa.

7.6.1995/po

1

Julkaisu

Paavo Isaksson Henkilöstönedustus ja reflektiivinen oikeus -väitöskirja, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Työelämän tutkimuskeskus, Julkaisuja T 18/1999, Tampere 1999.

Hanketiedot

 • HakijaTampereen yliopisto
 • Lisätietoja
 • AULIS AARNIO
  (03) 215 6989
 • Toteutusaika
 • 19.2.1993 - 1.3.1995
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 9.12.1992
  79 889.27 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 79 889.27 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.5.1995