93037 Tiedotus ja koulutus

Koneiden hankinta ja turvallisuus

29.3.1995

Hankkeen tavoitteena oli laatia koneiden ostajille opas, jossa otetaan erityisesti huomioon EU-
jäsenyyteen liittyvät koneiden valmistajia ja käyttäjiä sitovat velvoitteet.

Valmistuneessa julkaisussa käsitellään koneiden hankintaa ja käyttöönottoa koneen käyttäjän näkökulmasta sekä käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia. Koneiden käyttöönottoon liittyvällä opastuksella ja valmistajan antamilla käyttöohjeilla on merkittävä osa julkaisussa. Siinä tarkastellaan myös joitakin keskeisiä kysymyksiä, joista vastaa vain koneen valmistaja, mutta jotka koneen käyttäjän olisi hyvä tietää hankkiessaan ja ottaessaan käyttöön uutta tai joissain tapauksissa käytettyä konetta.

Julkaisun liitteenä on 24 koneisiin liittyvää kysymystä, jotka on usein esitetty uusiutuneen lainsäädännön yhteydessä. Kysymyksissä käsitellään koneen valmistajaa ja käyttäjää koskevia vastuita ja vastuiden välisiä rajoja. Lisäksi jotkut kysymykset käsittelevät koneen käytön aikana tehtäviä tarkastuksia ja rakennemuutoksia.

Julkaisu: Tarvainen Hannu: Koneiden hankinta, käyttöönotto ja turvallisuus, TT-Kustannustieto Oy, 1995. Maksullinen, tilaukset em. yritys, 90-68682282, telekopio 90-68682330.

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Koneiden hankinta ja turvallisuus

Hanketiedot

 • HakijaTT-KUSTANNUSTIETO OY
 • ToteuttajaTT-KUSTANNUSTIETO OY
 • Lisätietoja
 • HEIKKI ALANKO
  68682295
 • Toteutusaika
 • 10.6.1993 - 1.12.1994
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.4.1993
  33 637.59 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 45 410.75 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.1.1995