93387 Stipendi

Työpaikan ihmissuhdevaikeuksien vaikutus työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn -väitöskirja

24.8.1995

Hankkeen tavoitteena oli tehdä väitöskirja kuuden vuoden seurantatutkimuksesta, jossa selvitetään työpaikan ihmissuhdevaikeuksien vaikutusta työntekijän terveyteen ja eläkkeelle siirtymiseen.

Seurantatutkimuksen alussa todettiin huomattavia työpaikan ihmissuhdevaikeuksia 5,2 prosentilla miehistä ja 5,6 prosentilla naisista. Miehillä työpaikan ihmissuhdevaikeudet ja myös avioristiriidat liittyivät runsaaseen rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttöön, kun taas naisilla vain ristiriidat puolison kanssa olivat yhteydessä näiden lääkkeiden käyttöön. Tulokset terveyskäyttäytymisessä voivat selittyä miesten ja naisten välisillä eroilla yrityksissä sopeutua ahdistavissa tilanteissa.

Vaikka poikkileikkausanalyyseissa todettiin vain miesten reagoivan työpaikan ihmissuhdevaikeuksiin runsaalla alkoholin käytöllä, tupakoinnilla ja rauhoittavien/unilääkkeiden käytöllä, niin seuranta-analyyseissa kuitenkin havaittiin juuri naisten työkyvyn olevan uhattuna heidän kokiessaan huomattavia vaikeuksia ihmissuhteissaan työpaikalla. Seuranta-analyysien mukaan työpaikan ihmissuhdevaikeudet voivat johtaa psyykkiseen sairastumiseen myös aikaisemmin henkisesti terveillä, henkisesti stabiileilla miehillä ja naisilla, jotka toimivat urakehityksen ja perheen kasvun paineiden alaisina.

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Hanketiedot

 • HakijaAPPELBERG KIRSI
 • Lisätietoja
 • KIRSI APPELBERG
  12961
 • Toteutusaika
 • 3.12.1993 - 1.6.1995
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.11.1993
  5 045.64 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 5 045.64 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.8.1995