94011 Kehittämisavustus

Kemikaaleista aiheutuvien vaarojen arviointi ja turvallisuusanalyysi

30.11.1994

Oy AGA Ab:n Harjavallan tehtailla tuotetaan lähinnä happea, mutta myös muita ilmakaasuja. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja arvioida rakennettavan uuden ilmakaasutehtaan vaaralähteitä ja -tilanteita sekä mahdollisia suuronnettomuusvaaroja. Tunnistetut vaaratilanteet luokiteltiin niiden vakavuuden perusteella, jotta vaarallisimmista kohteista voitiin tehdä yksityiskohtaiset analyysit. Vaarojen kartoituksessa tarkasteltiin myös varautumista mahdollisiin onnettomuustilanteisiin.

Nestemäisen hapen lastaus autoihin tai junavaunuihin ja niiden yhteydessä tapahtuvat vuodot ovat tilanteita, joissa suuronnettomuusvaaraa ei voida sulkea pois. Sen vuoksi nestemäisen hapen lastaukseen liittyviä inhimillisiä virhetoimintoja tarkasteltiin toimintovirheanalyysilla. Nestemäisen hapen säiliövuotojen yhteydessä syntyvien kaasupilvien leviämistä tarkasteltiin seurausanalyysilla. Leviävien pilvien vaikutusaluetta ja mahdollisia seurauksia arvioitiin eri vuototilanteissa ja sääoloissa.

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Hanketiedot

 • HakijaOY AGA AB
 • ToteuttajaVTT Tuotteet ja tuotanto, turvallisuustekniikka
 • Lisätietoja
 • TIMO AALI
  59161
 • Toteutusaika
 • 18.3.1994 - 1.9.1994
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1.3.1994
  11 436.78 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 23 546.31 euroa
 • Tulokset valmistuneet 9.9.1994