94276 Tutkimus

Oletko virkku? Raeaktiomittausten yhdistäminen polygrafiaan perustuvaan vireystilamittausmenetelmään

Nykyajan ammateissa vaaditaan yhä nopeampaa ja parempaa päätöksentekoa. Alhainen vireystaso häiritsee ajattelua ja keskittymistä ja voi myös johtaa onnettomuuksiin. Tutkimusryhmän aikaisemmissa hankkeissa (rahaston no 90025 ja 88190) on kehitetty vireystilan jatkuvaan analyysiin soveltuva ohjelmisto, Virtu-menetelmä. Tämän hankkeen tarkoituksena oli päivittää menetelmä ajanmukaiseksi sekä liittää siihen visuaalis-auditiivinen reaktioaikamittausjärjestelmä kuten tapahtuikin. Tutkimuskokonaisuus sisältää myös muita kuin rahaston tuella toteutettuja projekteja.

Hankkeessa kehitettyä tutkimusjärjestelmää, johon kuuluvat 64-kanavaiseen EEG-
rekisteröintijärjestelmään kytketty ajosimulaattori ja suorituskykytestit, käytetään jatkuvasti tulevissa sovelluksissa sekä potilastutkimuksissa. Päämääränä on kehittää testi, jolla pystyttäisiin entistä yksiselitteisemmin, luotettavammin ja halvemmalla selvittämään, onko jollakin henkilöllä työtehtäviä haittaavaa tai esimerkiksi valvomotyössä vaaran aiheuttavaa uneliaisuutta.

Ei yhteenvetoa.

Hanketiedot

 • HakijaTampereen teknillinen yliopisto, signaalikäsittelyn laitos
 • ToteuttajaTampereen teknillinen yliopisto, signaalikäsittelyn laitos
 • Lisätietoja
 • JAAKKO ASTOLA
  (03) 316 2923
 • Toteutusaika
 • 19.1.1995 - 1.9.1996
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.11.1994
  90 485.1 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 133 204.83 euroa
 • Tulokset valmistuneet 17.12.1996