94305 Tutkimus

Pinta EMG arvioitaessa alaselkä- ja niskahartiavaivoja ja kuntoutuksen vaikutus

22.5.1996

Alaselän ja niska-hartiaseudun sairaudet ja kiputilat ovat yleisiä. Ne aiheuttavat usein työntekijän työkyvyttömyyden ja tulevat siten kalliiksi yhteiskunnalle. Tutkimusten mukaan yksi kiputiloihin altistavista tekijöistä on huono lihaskunto, jota pyritään kohentamaan kuntoutuksella. Kiputilojen objektiivinen arviointi on kuitenkin vaikeaa. Pinta elektromyografia (EMG) on osoittautunut lupaavaksi kivun ja lihaskunnon mittausmenetelmäksi. Tavoitteena oli kehittää kliininen pinta-
EMG:n sovellus pitkäaikaisten alaselän ja niska-hartiaseudun kiputilojen diagnosointiin ja kuntoutumisen seurantaan.

Tutkimuksessa selvitettiin etupäässä alaselkäkipuihin liittyvän pinta-EMG diagnostiikan ja hoidon seurannan mahdollisuuksia. Samantyyppisiä testausmenetelmiä voidaan mahdollisesti myöhemmin soveltaa niska-hartiaseudun kiputilojen kartoittamiseen. Alaselkäkipujen osalta tutkimus sisälsi useita eri osatöitä. Tulosten analyysivaihe jatkuu.

Ei yhteenvetoa.

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Hanketiedot

 • HakijaKuopion yliopistollinen sairaala
 • ToteuttajaKuopion yliopistollinen sairaala
 • Lisätietoja
 • OLAVI AIRAKSINEN
  (017) 173 450
 • Toteutusaika
 • 3.5.1995 - 1.3.1996
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.11.1994
  16 818.79 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 17 626.09 euroa
 • Tulokset valmistuneet 6.5.1996