94333 Stipendi

Suomalaisten teollisuustyötä tekevien miesten suun terveys ja järjestelmällisen työpaikkahammashoidon vaikuttavuus -väitöskirja

9.4.1996

Väitöskirjahankkeen tavoitteena oli tutkia työnantajan järjestämän subventoidun hammashoidon vaikutusta suun terveyteen ja sitä selittäviin osatekijöihin. Tavoitteena oli myös arvioida työterveyshuollon yhteydessä toteutetun järjestelmällisen hammashoidon vaikuttavuutta.

Mahdollisuus työterveyshuollon yhteydessä toteutettuun järjestelmälliseen hammashoitoon edisti tulosten mukaan kohderyhmän hammashoitopalvelujen käyttöä. Kohderyhmällä oli myös vertailuryhmää parempikuntoiset hampaat ja hammasproteesit. Säännöllinen hoito vähensi vuosittaista hoitoaikaa verrattuna ensimmäisen vuoden hoitoaikaan ja pysyi säännöllisessä hoidossa vakaana. Noin puolet toimenpiteistä oli tutkimusta tai ehkäisevää hoitoa. Säännöllisellä hoidolla saatiin myös aikaan pienempi karieksen sairastavuus. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että aikuisten suun terveyteen voidaan vaikuttaa myönteisesti subventoimalla hammashoitoa järjestelmällisellä hoitomallilla.

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Hanketiedot

 • HakijaAHLBERG JARI
 • ToteuttajaAHLBERG JARI
 • Lisätietoja
 • JARI AHLBERG
  (09) 1912 7338
 • Toteutusaika
 • 18.1.1995 - 1.6.1996
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.11.1994
  10 091.28 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 182.56 euroa
 • Tulokset valmistuneet 5.3.1996