95012 Kehittämisavustus

Mahis-ohjelma henkilöstön, yksilön ja yhteisön työkyvyn parantamiseksi

Henkilöstön kehittämisohjelma Mahis aloitettiin ABB Strömberg Sähkönjakelu Oy:ssä syyskuussa 1994. Kesän 1995 yhtiöjärjestelyjen jälkeen ohjelmaa toteutetaan ABB Transmit Oy:n ja ABB Control Oy:n yksiköissä. Ohjelma pyrkii parantamaan henkilöstön terveyttä, työkykyä ja työyhteisöjen toimivuutta. Ohjelman toteuttamiseksi perustettiin kehittämistyöryhmiä, Mahis-
ryhmiä, jotka ovat järjestäneet henkilöstölle yhteensä noin 200 kehittämis- ja virkistystapahtumaa. Ryhmien jäsenet ovat aika ajoin vaihtuneet. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on ollut aikaansaada koko henkilöstölle oppimista organisaatiossa. Tämä ei olisi onnistunut ilman Mahis-ryhmiä.

Merkittävää on, että ryhmät ovat oppineet analysoimaan oman työyhteisönsä tilannetta sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kehittämistoimia. Seurantamittaukset osoittavat lisäksi muita myönteisiä muutoksia. Työkyky on kehittynyt. Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet oman työn kehittämiseen, vastuu, työn kiinnostavuus, omien kykyjen käyttömahdollisuudet ja tyytyväisyys omaan työhön ovat lisääntyneet, vaikka työn määrä ja vaikeus ovat samaan aikaan myös lisääntyneet. Ohjelman toteuttaminen jatkuu kevääseen 1998.

Sovellettu tutkimus: Ilmarinen J. ym.: Ikääntyvä työntekijä kunta-alalla: seurantatutkimuksen yhteenveto ja suositukset, Työ ja ihminen 2(1988):4, Leppänen A. & Elo A-L.: Osallistuminen työn kehittämiseen lapsi- ja nuorisotyössä, Työ ja ihminen 3(1989):2 sekä Elo A-L. & Kiviniitty S.: Esimiehen valmiudet psyykkisen työympäristön suunnitteluun ja parantamiseen. I Tutkimus- ja kehityshanke teollisuudessa ja myymälöissä, TTL Vantaa 1994 (rahaston no 91023).

Hanketiedot

 • HakijaABB STRÖMBERG SÄHKÖNJAKELU OY
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • PETRI ASIKAINEN
  (06) 316 1631
 • Toteutusaika
 • 10.3.1995 - 1.6.1997
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.1.1995
  16 818.79 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 45 242.55 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.6.1997