95184 Kehittämisavustus

Biologisten ja kemiallisten vaarojen arviointi ja työympäristön kehittäminen

Ahlström Kuitulasi Oy tuottaa lasihuopaa, lasikuitumattoa ja roving-lankaa muun muassa säiliöitä, veneitä, putkia ja suksisauvoja valmistavalle teollisuudelle. Hankkeen tavoitteena oli yrityksen eri osastoilla biologisten ja kemiallisten haittojen tunnistaminen ja riskiarviointi sekä työympäristön kehittäminen.

Hankkeessa edettiin toisaalta tutkimalla haitallisten aineiden korvaamista vähemmän haitallisilla sekä toisaalta selvittämällä ja parantamalla henkilökohtaista suojausta ja muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia asioita.

Kuidutus- ja kelausosastolla esiintyneet allergiset ihottumat ovat hankkeen aikana selvästi vähentyneet. Tekniset ratkaisut, esimerkiksi suojaovet, ovat myös vähentäneet altistumista allergisoiville aineille. Nitriilisuojakäsineiden todettiin sopivan parhaiten työntekijöille ja antavan riittävän suojan. Hankkeen aikana aloitettiin työntekijöiden vuorokokoukset, joiden yhteydessä annetaan myös suojain- ja muuta työsuojelukoulutusta. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin uudenlaista, yhä käytössä olevaa käsivoidetta, joka vaikeuttaa vesiohenteisten kemikaalien pysymistä ihon pinnalla.

Sovellettu tutkimus: Jyrki Liesivuoren muurahaishappo- ja glykoliprojektit, Markku Linnainmaan kobolttitutkimus, Marjut Kotimaan mikrobitutkimukset ja Riitta Jolangin epoksiprojektit.
Yhteenveto; toimittanut Pekka Oksama

Hanketiedot

 • HakijaAHLSTRÖM KUITULASI OY
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • FRED MANELIUS
  (05) 229 1111
 • Toteutusaika
 • 11.9.1995 - 1.9.1996
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.8.1995
  20 468.47 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 40 936.94 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.5.1997