95262 Tutkimus

Kohti oppivaa organisaatiota

Ympäristön jatkuvasti muuttuessa ja monimutkaistuessa yrityksiltä vaaditaan joustavuutta ja rohkeutta suuriinkin muutoksiin. Perinteinen organisaation kehittäminen ei välttämättä enää riitä, vaan yritysten on kyettävä myös yrityskulttuurinsa muuttamiseen. Se on monimutkainen prosessi, josta on vain vähän tutkittua tietoa.

ABB Transmit Oy:ssä toteutetun työyhteisöprojektin, niin sanotun MAHIS-ohjelman, tavoitteena oli yksilön ja yhteisön työkyvyn ja terveyden parantaminen. Tällä kehittämisohjelmalla pyrittiin myös suuntaamaan koko organisaatiokulttuuria kohti oppivaa organisaatiota tavoitteena jatkuva kehittyminen. Ohjelmaan sisältyi esimies- ja tiimivalmennusta sekä runsaasti erilaista kehittämistoimintaa.

Tässä tutkimuksessa seurattiin ABB:n kehittämisohjelman etenemistä eri yksiköissä ja arvioitiin yritys- ja yksikkökulttuuriin liittyvien tekijöiden vaikutusta siirryttäessä vanhasta toimintatavasta uuteen, oppivaan organisaatioon. Lisäksi arvioitiin kulttuuristen tekijöiden vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin ja organisaation tuottavuuteen. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään kulttuurin roolia kollektiivisesti koetun stressin ja kollektiivisten selviytymiskeinojen lähteenä.

Kollektiivinen stressi kaikissa alakulttuureissa näytti syntyvän kahdentyyppisesti: 1) sopeutuminen ympäristöön oli jollain lailla epätäydellistä (esimerkiksi aaltoileva tuotanto, työn menetyksen pelko tai ylikuormittuminen) tai 2) sosiaalisen yhteisön sisällä oli säröjä. Kollektiiviset selviytymiskeinot tähtäsivät joko stressitekijän poistamiseen, tilannetulkinnan muuttamiseen vähemmän stressaavaksi tai negatiivisten tuntemusten lieventämiseen. Selviytymiskeinot olivat kunkin alakulttuurin identiteettiin sopivia käyttäytymisen kehityssuuntia.

Kehittämisinterventiot (esimies- ja tiimivalmennus sekä muut kehittämistoimet) toteutuivat eri tavoin eri yksiköissä. Tulokset viittaavat siihen, että MAHIS-ohjelmaan kiinnitetyt tulkinnat muokkautuivat kunkin yksikön kulttuurin ohjaamina. Näillä kulttuurisilla tulkinnoilla oli siis suuri vaikutus siihen, miten työntekijät interventioihin reagoivat. Johtopäätöksenä voidaankin esittää, että organisaatiokulttuuri ja laajempi organisaatioyhteys pitäisi ottaa huomioon ennen interventioiden suunnittelua ja toimeenpanoa.

Raportti: Toim. H. Länsisalmi & K. Lindström: Kohti oppivaa organisaatiota. Kollektiivinen hyvinvointi ja stressi sekä organisaation kehittäminen organisaatiokulttuurin näkökulmasta, Työterveyslaitos 1998. 65 s.

Osa I: H. Länsisalmi, M. Kivimäki & José M. Peiró: Kollektiivinen stressi ja kollektiiviset selviytymiskeinot organisaatiokulttuurissa.

Osa II: H. Länsisalmi, M. Kivimäki & G. Nyman: Näkymättömiä esteitä etsimässä: organisaatiokulttuurin rooli organisaation kehittämishankkeessa.

Ei yhteenvetoa.

Hanketiedot

 • HakijaABB TRANSMIT OY
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • HANNAKAISA LÄNSISALMI
  (09) 348 100
 • Toteutusaika
 • 4.4.1996 - 1.6.1998
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 21.11.1995
  92 335.17 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 705 363.35 euroa
 • Tulokset valmistuneet 4.1.1999