96003 Kehittämisavustus

Pölyntorjuntahanke co-pelkistämön viimeistelyhallissa

OMG Kokkola Chemicals Oy valmistaa epäorgaanisia koboltti- ja nikkelisuoloja, kobolttipulveria sekä metallikarboksylaatteja. Kobolttihienopulverin tuotannossa syntyy erittäin hienojakoista pölyä, joka on aiheuttanut allergista ihottumaa ja astmaa. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli vähentää viimeistelyhallissa työskentelevien pölyaltistusta.

Tavoitteeseen pyrittiin selvittämällä koboltin valmistusprosessia ja pölyntorjuntajärjestelmiä, yleis- ja kohdeilmanvaihtojärjestelmiä sekä valmistuksessa käytettyjä työmenetelmiä. Selvitysten perusteella laadittiin yksityiskohtaiset ehdotukset kobolttialtistumisen vähentämiseksi. Ilmanvaihdon ja pölyntorjunnan tehostamisen lisäksi ehdotukset kohdistuivat prosessihäiriöiden minimointiin, vähän altistavien työmenetelmien käyttöönottoon etenkin huolto- ja korjaustöissä, koulutukseen ja suojainten käyttöön.
Sovellettu tutkimus: Rumpukuivaimien pölyhaittojen vähentäminen, Outokumpu Oy, 1981 (rahaston no 81030). Lisäksi sovellettiin pelkistämön kobolttipölymittauksia ja Tampereen aluetyöterveyslaitoksen raportteja teollisuuden pölyntorjunta- ja ilmanvaihtoselvityksistä.

Hanketiedot

 • HakijaOMG Kokkola Chemicals Oy
 • ToteuttajaTampereen aluetyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • HANS-ERIK ANDTBACKA
  (06) 828 0410
 • Toteutusaika
 • 29.2.1996 - 1.12.1996
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.1.1996
  15 913.44 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 31 826.88 euroa
 • Tulokset valmistuneet 20.12.1996