96067 Tiedotus ja koulutus

LAATU-loppuraportin kansanpainos

Työn iloa ja menestystä -kirja kertoo palvelutuotannon tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämisen esteistä ja edellytyksistä kunnallisisssa työyhteisöissä. Kirjaan on koottu vuosina 1990-1993 toteutetun Laatu-tutkimuksen tärkeimmät havainnot siitä, miten toimintatutkimuksen avulla voidaan kehittää kunnallista työyhteisöä.

Kirjan teemoja ovat muun muassa Tutkimuksesta käytäntöön, Tuloksellisuus - mitä saamme aikaan?, Työelämän laatu - enemmän kuin hyvät olot, Työpaikkademokratiasta yhteistoimintamenettelyyn, Miten kulttuuri uudistuu?, Hallinnosta kehittämiseen sekä Kehittäminen - ei vaihtoehto, vaan pakko. Kirjaa voidaan käyttää myös tiedotus- ja opintoaineistona.

Kirjan on julkaissut Kunnallinen työmarkkinalaitos ja sen on toimittanut toimittaja Alpo Väänänen. Kirja on käännetty myös ruotsiksi "Arbetsglädje och framgång".

Maksullinen, tilaukset Kuntatalon julkaisumyynti, PL 200, 00101 Helsinki, telekopio (09)7712331.

Hanketiedot

 • HakijaKunnallinen työmarkkinalaitos
 • ToteuttajaKunnallinen työmarkkinalaitos
 • Lisätietoja
 • BJARNE ANDERSSON
  7712348
 • Toteutusaika
 • 29.5.1996 - 15.4.1997
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 11.3.1996
  11 058.36 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 19 467.76 euroa
 • Tulokset valmistuneet 26.6.1997